Jär bLåggen jen riktit hundra?

Nö sko jä veta att I ha prestaschåonsångest’n för vo I sko skrijv jen i kwe:L. Häijn jär nämlijen inLägge nummer hundra. Eijtthundra ga’ang ha I stjicke in na opa bLåggen jen. I trådd åller hä skull va’aL så ma’ang å hä sko gud veta att et hav ‘e vöre bra skreve åll gangen, men I jär gåode gLa vöre I ha fått ihåop hä å att I et ha vorte leijss än opå de. Vanlitvijs så schLeut I djära na då hä schLeut våra råoLit.

Jär I nåijd vä na? Ja, eijn sak fensch jen ine bLåggen som få mä å skra’att å där I faktist tjänn att I ha löckese vä na å hä jär rubriksättningen opa inLägge om hon som feck ögonbroijna sijn våLdspLåkke opa i stä’äll i stan. I döpt inLägge dell ”Broij-n dä Britta”. Håijr jä? Hän jär i eksempel opa humorn men som I så järna vell förmeddel åt jä.

(I ha et na noijheter åt jä som I tåLa om igår, men hä kåm väl förmodlijen naijn bekräftels opa hä I redan veijt.)

I ha sotte ötvä datorn hela dagen, från kLåkka brått delles FLecka kom heijm kLåkka fäm. I jär nasom kLar vä ‘n proschäktpLan som I nöges lämmen in åt veckon, men I ha schwårt för å hi’inn na då I ha Pottjen heijm. I ha fi’ir sidom fäLaskreve  å nö nöges I bara översätte hä dell engäLska å stjick in hä. Hä sko I hinn i nått å a mörrnom. Seda sko ången få komma heijm.

För å fi’ir att pLan den jär kLar å att jeg fi’ir 100 så tåo I FLecka vä mä å så fåor vä å åt opa lokal för annar dagen å ra: . Hä ha åller hende föreut om man et ha vöre ötomlansch nagerst. Hä vaL pLätten å sylt’n i mårron å rest’n å veckon.

Lev å må!

 

 

 

 

 

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

6 reaktioner till “Jär bLåggen jen riktit hundra?”

    1. NaLta seijt? Vo jä:r hä? Et na, för I veijt ju vöre dö fäLes omkreng den ne’e som i jehu: – att dö ensch hinn läsa na’a bårte hä I skrijv jär ju gåode ondelit. Lev å må opå dä!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s