Raw food el som I seg: rå:mat’n

Håva jä hort tålas om Raw food föreut? För jä som et veijtt vo hä jär så jär hä kort sagt, ‘n metåod a dellåga mat ötan att dellför höger vä’ärm än 47 gra’a å man it mestadeijls rågrönsakren å grönfåore å hä döm kå:ål ”superfoods” där egenskapa ine mat’n bevåras för å få maximal effekt för hälsa. Hä jär ‘n intressant ta’ank, men man nöges pLane:r så gudihimmeln å jeg, vä stress’n som I lev under ha et anamme hän än.

A Marianne, bästkompis’n men jär ‘n ekspert opa å båka å opa å låga mat. Hon te’est noija greijom hela tid’n å hon deijl vä sä åt mä om döm. Hon jär eijn som ha anamme häijn vä råmat’n å I äLsk att a förschök fräls mä opa i sätt där I et förstå vo a ha gjåort förränsch ättåt. Om jä velle veta vöre dukti hon jär så ha:v a ‘n egen bLågg som jä finn om jä kLikk jen.

I tjö:p jämt heijm bananen bårte affär’n, men hä jär ållte nagar som et vaL opp’ite föränn döm böre å schwårt’n. Däför ha I ‘n possa vä fröse bananen ine box’n å I använd döm då I båka (ingen it banankaka heller). Då jeg å a Marianne å’åt lunsch igår så tåLa hon om i sätt man kond använd fröse bananen dell å djära gLass’n, å hjärna mijn börd å snorr å I pLane:re vöre I skull hinn jära gLass’n innan I sku böre vä tjöttsoppa. I ho:L vöre hon tåla om matberedar’n å tjö’ör maschi:n den lä’äng.

Då I kåm heijm tåo I fram to bananom å ställ’d fram noijmixern men å börd å skåLa bananen, men et fan djick hä jö. Döm våor ju fröse. Hä tåo i langt tag å I schwåor et så lite då I förfreus fingra årdentlit då I feck använd päroskåLar’n, å då I satt igang mixern så funge:re ju et hä alls. (Hon sa’a ju matberedar fLeijr ga’ang men hä kom i ju opa ätt I ha’a schwöre kLart) I stjijcke i sms åt a Marianne för å berätt vöre hä ha’a funge:re å hon holl å dåij hä hon skratte. Man skull ju fru:s in bananen ine småstöcka å använd, ja vo? Matberedarn!

I pråove åter då vä steijg opp ida, å herre min je! Hä värt som a ha’a lova – gåodaste mjukgLass’n I nanschtin ha ite. FLecka åt, Pottjen åt å jeg åt. Ötan sockre, ötan feijtt å framför ållt ötan konserveringsmedel. Jä nöges pråov – I trådd et att hä skull funge:r, men nö tråo I.

Nesta gang sko I serve:r häijn vä naLta hallon å fröse mango.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s