I behövd et opa akut’n ida.

I jär ju gåode gåmmal, hä ertjänn I naLta måotvillit, men ida ha I gjåort na som I åller ha gjåort föreut. I ha ite opa Statt. Att man kond ita lunsch’n den, hä visst I et, å då I feck reda opå’de (I feck i tips bårte a Eva-Lena) då hann I tänk att hä skull kost mä 250 kråon för å ita ärten å fLäske vä punsch. I greuve mä naLta då I satt ine bi:ln att I et skull pass in då I ha’a jeanscha å en schwårttröj opå mä. I vart gLa då I kom in där ti’i i elwa å bästkompis’n men stå där vä minscht tjufäm arbeijtarom ine varschelkLeda. Sij man hä då veijt man att mat’n jär gåo, han jär prisvärd å hä gå gåode snabbt å ita. Prijse var ju bäst – döm tåo 79 kråon för ålltihåopen – att hä fennsch naijn som heller it hamburgara då fåtta I et. I åt tjötte å päron å naLta grönfåor. Seda drack vä kaffe å sorre vä vorander delles kLåkka var to å döm schLeute serve:r mat’n. Då trådd I kLåkka var håLv eijtt.

I träffe bästkompis’n men, å fästän vä et  ha tijn å träffes så åfta så jär’e som om hä var i går vä sågs sist. Hon båo bara i Bredsel (ine snöggaste heuse den, då veta jä hvem I meijn), men vägan vä fäLes ötefter för tillfälle våra langt milla, men vä veta ållte vorsch vä håva vorander. Om I seg söjn: Om I ha skratte gott så tåren ha folle ti’i ga’ang i lijve mett så jär å’ått vä hon.  Vä skratt åt gädden som ho’opp, bjärn, tjötte, röbettren, biltjörning, tågreijse, tatueringa å ganga vä skaffe åss hvorsin piercing. Vä våra naLta geudat å hon jär en söster åt mä.

Veta jä förresten måtte för en riktit bra kompis? Hä jär eijn man kan sette lave å bara våra töst ötan att hä va’al konschtit. Hä hend et så åfta att vä våra töst, men då å då.

I sa ju åt jä att hä var premijär för mä opa Statt för å ita. Då I gå in ine böggnen så böre I tänk opa sistganga I var där å hä var 1997. Jeg å a Maria våor gåode rund under föttren å då I skul gå neför trappen den så foll I å schLåo skålln ine dörrlåse. Hä gjåoL et iLt för I var gåode bedöve, men då vä kom ne tjällarn å I träffe naijn som I gav ‘n tjuss åt så tjännd I vöre varmt ha vart bake skåll’n. Hä var bara för mä å a Maria å killen jen å fåra ope akut’n å va’aL sö:me ötan bedövning å I minsch vöre illspekot sömmerska var då  I låg den ope brits’n å et kond våra still hä I skratte. I sett jen å skra’att å över vöre skräcksLöije bråorn men vart då a Maria ringd dell’n mitt i nåtta å bad’n komma å hämt mä. ”Bli inte rädd, men du måste hämta [din syster] på akuten nu….” Hahahahaha!

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s