Inspiraschåon jär i vackert åoL

I ha sotte vä neson ine datorn nasom hela dagen, förutom då Pottjen et ha vellt hä. Som nager bårtå jä veta så skrijv I i eksamenscharbeijt termin jena, men I ha hatt evinnerlia probLemom å komma opå vo I skull skrijv om. I feck ‘n spark i arschoLe åt eijtt håll, men därifrån hav I hamne ine fråga om hä spela naijn roll vo kLass dö  dellhåijr då hä djäll vissa aspektom bårte å lär schä å läsa böckren opa engelska. I töck I tjänn mä inspire:re å ha beställt gåode mang böckren opa bibliote:ke jen i boijn, å I ha tjöft nager. Hä djäll nö å läsa artiklom å formule:r frågen som arbeijte mett sko schwåra opa. I sko ring åt nager lärarom opa ‘n skåoL å frå’åg om döm konna ställ opp å hjöLp mä. Ja, et nö mä, pershåonlijen, men I sko väl häLst komma fram dell na som kan våra dell hjöLp för naijn nagerscht nagar ga’ang. I vell bara fåd’e gjåort, å gåodtjänt. Nesta inlämning jär den tjuåttonde så hä jär bäst att I funde:r naLta meijr.

Eijn sak le’ed åfta dell ‘n ann å I insij ju att I förhaste mä naLta då I stokka onda skrijvbåoLe I ha’a ine hall’n där I kond stude:r om nettren å om dågan där I et nögese pLåkk bårt grejen så fort I ha’a fäLe för dagen. I behöv ju i ställ där I kan sette neu. I tänkt eut vo I velld håva bårte möbelaffärn i Haparanda å kombinaschåon var 79 cm breijd å väggen där’n sko stå jär 80. Vöre tur jär et hä. Nö sett I opa bLåkke.se för å sij om I finn åt ‘n hwi:t båokhyll vä i skrijvbåoL, för I vell hälst et nöges fåra enda bårt. Jä sij opa kårte ovadell vöre hä sko sij eut. Samma färg fast hwi:t.

I leijt å ‘n säng åt Pottjen, å I fann eijn idag, men tråo jä et att hä jär typist att vä håva to (2) schLäpvangen å bå’å jär fu’ull. Mett vä ved’n å Han I båo lave to dåga veckon jens vä ‘n storheuvadesfäLg å I traktordäck. I gnälld opå’n naLta å hä hoLes som om hä skull konna gå å last å döm. Då ha no sänga den i Bälinge honne va’aL sälld åt naijn a’ann. Om I et ha fonne naijn säng el naij skrijvbåoL opa bLåkke före häLjen så få I väl ”offer mä” å fåra end bårt. Hä va’aL durt!

Ja, ja. Nö sko I leta jä fortsätte vä lijva jäde å schöLw sko I leijt åt na meijr artiklom opa nete.

Lev å må!

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s