Jär Sjuness opa rätt sijda om äLva?

Veta jä vöre langt hä jär milla Sjuness å boijn där I båo? Trättefi’ir tjilometer. Enkel väg! I tjo’oL över Schwensbyn. Nesta gang sko I sij om hä jär kortare å tjö’ör över BöLe. Här jär nestan som I önschke mä att företage den som borr opa gåLan överållt för å finn åt na vä’ärm skull komma hittjen å sij om döm et kan finn åt na olle åt mä. Hä jär ju tur att vä et håva naij anne ho:L å stopp bensinpenninga. (I kond knappt hå:L mä för schkratt då I skreijv hänna).  FLecka jär nåijd, jeg jär nåijd å tweijksamheijtn vä bå’å hä tjänt inför å leta FLecka böre ine i noijtt lag ha bleijkne bårt. I kåm ju å sanken ma’ang, men et å’åll, å noija männischom konna väl bidråga dell na döm å.

Så kåm ‘n då heijm, Han I dela address’n vä men som tag post’n vä sä då ‘n gå. Han sa’a att ‘n skull komma heijm kLåkka tåLv,  men eijn bårte traktora väggre för å sta’art (Zetorn sankne väl mä anta I), å hä tåo länger tijd å fix dell hä. KLåkka tjugo över fäm kom ‘n heijm å tjueijn över fäm nögese jeg å FLecka fåra iväg åt stan å seda vidare åt Sjuness. Hä jär vo amerikanara kå’åL ”perfect timing”. Vä hannt tjusses naLta bake bi:ln hansch så ingen såg åss å seda träffese vä en håLvtijm före han nögese fåra å jo’obb nåtta.

Seda han börd å jo’obb åt företage den för ti’i år scheda så hav ‘n boijtt skiftesgang minscht ti’i gang. Å ida feck ‘n to veckos förvarning om att han sko jo’obb dagtid från förscht’n i oktober. Fästän I schwär åt femskifte, så tråo I att I håta dagtid meijr, för om normalt sitt dagtid betoijd 07 -16 så innebär hä att ‘n kåm å jo’obb över hvor da. Man vä:n sä väl – åter.

Nö sko I gå å sova.

Lev å må!

 

 

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Jär Sjuness opa rätt sijda om äLva?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s