Jeg, en modern Kajsa Warg

I tänkt håva en biLd opa Kajsa/Cajsa Warg jena, men opa hela ne:te fann I ingen. I få väl improvise:r då:

Om I skull skrijv en båok om dagen jen så skull ‘n heijt ”Jeg, en modern Kajsa Warg” för herreje vo I ha vöre heusmoderli ida. Ja, om man et räken vä att I et ha broijtt mä om å städa el foiL diskmaschi:n el törke å spis’n el bänka el törke fönschtra el spegLa där ången ha pLante:re stjijtahendren hansch. Om man et ränken ållt hän,  så kan I lova jä att ‘n Per Morberg et jo’obb lika hart inte tjö:ke om dågan.

Ja, vo hav I då gjåort? Ja, I lämne i tjilo å älgtjöttfärsch ine kyl’n över nåtta å skull djära nalta tjöttfäschsås å heva ine frys’n då I nögese fåra opa koopera å handel lök, väl den så fann I vanli tjöttfärsch för håLva prijse å vem kan måotstå hä? Et jeg. Hä tåo nager ti’ijm men nö håva vä tjöttfärschsås’n så vä konna fö’ö hela förschamLingen (el föreningen).

Seda sno:L i eut ba:na, hedd opå mä gummistövLen å gick ne å pLåkke å krusbärschbosken, som för förschta ganga seda I tjöft döm ha behåga giva åss bera. Förscht bosken, vä grönbera, gick vöre bra som helst å bå’å ba:na hjöLpt dell, men annar ha en miljåon taggom å hä vart nalta relischöst där I ståo ine törn å vart reve. Hä vart då en årdentli skörd å I tänkt I skull kåok marmelad’n, men redan då I läst recepte var hä beschymmerschamt för den ståo att man skull ”snoppa bären”.  Vodå ”snoppa bären”? Vikke åoL å använd.

Då I et ha städa å då hä si fördjävLit eut i’inn då veijt I egentlijen att I kåm å få främman. I veijtt hä, å åftast så kåm en Jörgen å a Christina, kusin men å freua hansch. Döm håva åller sitt vöre hä sij eut jen heijm då I ha städa. Han impone:re mä nanting då han visst vöre man skull djära vä bera, å som belöning för hjöLpen tåo I onda 350 gram bårte grönbera å lämne restn’t åt döm. I trådd att ‘n Jörgen skull böre skrå’åL hä ‘n vart gLad. Hä var ne:r. Hä var råoLit å träff döm, för fastän vä båo nera så vaL hä ålltför sällan man träffes.

Nö hav I eijn å ‘n håLv liter kwar bårte röden, men döm få vänt delles a mörrnom å va’aL sylt’n. I ha et snåppe döm än. Leijtt åoL nanting! Noijest så ha I råste hwi:tlöken å gjåort to sortersch kroijddsmö:r (persille å hwitlöken) så vä håva behåove för säsongen täckt ine frys’n.

FLecka ha plåkke ihåop leksakren Pottjen ha’a sprede överållt å I ha äntligen starte ‘n maschi:n, men rest’n, hä få vänt, för städa I för mötje så kåm ingen.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “Jeg, en modern Kajsa Warg”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s