Vöre ma’ang jä våra!

(Bild’n jen ha ‘n koppling dell inLägge, I lova jä. Koppen sälle döm /ha döm sällt opa möbelaffärn i Haparanda å han dellhåijr serijen ÖDMJUK. Ja, ‘n Oldsberg hav åssit opa mä. Hä kan å våra en jörkopp.)

Nö böre inLägge!

Vöre hä schwäng hela tijd’n. Igår då I la mä var I så nåijd å LöckLi över ’n na som hende, å ida ha I vöre stresse nanting bårte lekschåona våre (som ha vöre åointressant nanting) å förschtås häijn vä PT. I hurves för hä jär ju råoLit å vaL oppskatte, men I hurves å över biLda å att I jär oppväxt ine ’n miljö där Jantelagen ha vöre närvarande vorenda da – ”dö sko nö förbanne mä et tråo att dö jär na å hän hä kLa’ar dö lijk et å”. Därför hurves I, å I veijt att I ha herregud schwårt för å tåga emåot kompLimanga ötan att et schwåll bårt döm, men I jär tacksam å gLa å beug mä neåt goLwe för jä.

LäsarantaLe jen opa bLåggen ha ju euke vä to pershåon (nö våra jä å’ått; Catarina, Katarina, Catharina, Victoria, Christina, Karin, Jörgen, Michael å a Katarina) – a Aina bårte Arvidsjaur å a Marie bårte StåkkhåLm. Hä jär så trevLit vä ander, så I tänkt vijs vöre hä finnsch åolika fårom ine vår Herres håga:

Perschåon A: Haijn han satt bake mä ine pLane å I veijt et att I ensch refLekte:re över ’n då vä satt åss ine pLatsa våre, å han gjåoL inge väsen å sä under reijsa, men hä vijse sä att ’n ha’a ’n bätter pLats än mä, för då vä börd å la’and så börd ’n å eutståijt lju:da som I åller ha hort ine naij transportmedel föreut. Då pLane schLåo ne ine backen så le:t som haijn ha’a fått sä en reijs vä i löcklit schLeut. Hä gå som et å förkLa:r vöre han le:te. I tordes knappt ti’itt opå ’n då vä skull eut, men han satt allén ine ståoLschrada. Nesta gang I båok sko I be om samma biljettom som han verke ha tjöft.

Perschåon B: Kwinna jen satt I mittemåot opa tå:ge neåt Nässjö, där a kLeijv å. Hon kont ha vöre en söster åt mä för et bara var a trevLi å grann å sij opa, men a ha’a en egenskap som I fann ålldeijles angenäm. Hon ba’a mä pass grejen henasch i tag för hon skull gå dell bistrovangen en stand, å då a kåm dellbaks hav a bara i tåmt pLastgLa:s vä sä. Hon öppen seda väska sen å tag eut ’n ståorfLask vä rö:vijne å hälld opp ine gLase. Om I drack vijne opa i tåg så skull I jära samma, för I jär snå:L ekonåmisk nanting.

Nö räck hä för i kwe:L. I sko sij fäLat fiLmen I börd vä igår å hwi:L opp mä en ströko.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

8 reaktioner till “Vöre ma’ang jä våra!”

  1. Men lägg av! Jag läser din blogg troget, men får jag något omnämnande? Nej minsann! Har du blivit högfärdig nu när du är kändis? Vill du inte kännas vid ”småfolket”? Pyttsan!

      1. Nä. I jär ju nasom nökterist, men I skull ju et ta’ack nej dell i LöckLit schLeut. Affärschidén jen kan våra han som rä’ädd fleugindustrijn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s