Du å jeg, Alfred.

I far åt Småland a mörrnom, men förscht sko I trä’äff bråorn men å ita lunsch vä’n i stan, el ine city som ståkhåLmara kå:L hä. Han vell väl ita Max som vanLit å han vell ‘n no sette ine skroijttbi:ln hansch ötvä na vatt’n. Han jär et så schLeug men han jär ju enda bråorn I hav som båo den ne’e ine heuvusta:n.

Enlit amerikansck tradischåon så böre affärn jen å sälle juLgrejen riktit tidit, dellåmägen gåode för brått för mä, som gill sånt jen. I töck ju om å fy’ynd å å hä gjåoL I. Vo tråo jä om häijn (som nöges våra i feltröck):

Eijn för ti’i kråon el trij för ti’i kråon? Hmmm, I veijt et men I tråo I tag ….. trij? StömLat nanting.

I ha lämne å Pottjen opa Storfors i kwe:L å I ha verklijen fått ‘n inbLick ine vöre lijve mett ha vöre ötan å håva’n. Jeg å FLecka fåor in åt sta:n å tjöft åss naLta popcorn från biogra;f’n å å’åt hä sittandes ötaför opa Uddmanschgaton ine såoLa. Seda fåor vä opa Dållaraffärn som a ä’äLsk nanting å fynde julgrejen.  Seda nögese vä dellbaks dell Storfors för naijn bårti åss ha’a gLömt telefon (å hä var et jeg), fast då träffe vä et ången ötan vä smeug åss å hämte’n. Vä passe opå å häls opå en farbråor åt mä, ‘n O’oll som I ha berätte om föreut. Vä hannt åt Norrfjärd’n opa affär’n där å då vä kom heijm så ha vä sitt naLta TV dellsammansch.

I förschtå ju att FLecka nöges få egen tijd vä mä och jeg vä ho:n, för Pottjen ta’a mötje tijd å man gLöijm som å att a jär bara elva fast man töck hon jär eller på nage vijs. Hon jär råoLi vä ‘n humor hon schöLw et veijt om att a ha:v. Hon jär gullat å snell, fast vä i humör som tend dell å som få mä å vaL ond opåd’a. Hon jär tankspridd, å kan våra nå:k å gullat opa samma gang, åosäker opa sä schöLw å rädd å djära fel å schöLwsäker å et broij sä om ander ander gangom. Å vacker å empatisk. Å tjänschli. Å dukti.

Vo sko hä va’aL bårte hoijna? I förvänt mä  åssit meijr än nanting stort.

 

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s