FLecka men pråov måLe våre

I ha’a som bestämt mä för vo I skull skrijv om då FLecka kåm å seg opa renaste smålänschka ”De vao ju en bRa affäR det häR, mamma…..” å ine hendren hå:l a noijskånn henasch. I fråge na vo fankuLn hon meijne å då sa’a a att hon tåLa ju pijtmåLe. I nasom dödde hä I börd å skra’att. I nöges no sette vä’da å lä:r a naLta, för vöre sij hä eut om ba:na mijn et veijt na viktit? Et vell I att a sko gå omkreng å lå:t som en Anton Svensschon.

Hon ha’a då et fel om affärn våre. Hon sko böre spela hambåll ine i noijtt lag, å som vanlit så ha ju föttren henasch vokse nanting seda om våorn – I tråo no snart att a kan åk stjiddren ötan na anne än ståvan. I kan snart håva skåon henasch, å I längt nanting. Speciellt ätt affärn vä våor dell ida. Hon ha vella tjö’öp i par som kost sjuhundra kråon, å hä feck a ju, men då såg vä i anne par som koste 246 kråon – samma mä’ärk men ander färgom. Döm tjöft vä å. To skåpar som skull kost fjårtanhundra kråon för niehundrafämtre kråon. Tråo jä I jär na nåijd? Å snögg våra döm så hämst!

Seda, för Han I båo lave jär heijm nager dåga, så fåor vä dell affärn som töck att man sko tåga vä sä tjänschLa heijm å la:ne nager fiLmom så vä skull konna håva åss en töcken den ”dejt-kwe:L”. Då I vijs ‘n filma så seg en att han nöges fåra nest ‘n Stefan å hjöLp ‘n bråms en motor. Et för att hä jär na, I ha ju et vänte mä na anne egentlijen å I jär absoleut et bitter. I sett gärna under en filt schöLw.

Ja, nö sko I sätte mä å sij vöre ‘n Persbrandt löcke förschtö:r Hamilton för mä. För mä jär’n Peter Haber för evigheijt swänschkspijon den.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s