Et för å skroijt, men…..

Som åll säkert veta så var ju foggeljaktspremijä:rn ida å mang ha vöre eut å förschökt få sä naijn granngås för å sto’opp ine frys’n. Han I båo lave ha vöre iväg å, å han skeut en foggel, men då hä var så dimmat eut så ho:L döm bara att foggeln foll ine vattne men döm fonn ‘n åller.

Jeg jär ju ingen jä:gar, fastän pottjen väckt mä kLåkka sex å I ha’a då honne iväg. Han vankne sju mineut över sex å var pegg å gLa:, å vä geck opa toa, men seda kom en opå å böre å gnäll hä han var tråijtt, men et fanken velld ‘n gå å legg. I jär ingen morranmännisch å I behöv verkligen sova om morgan för att förvandles dell en ondox. Klåkka håLv elva, då tänkt I att antingen så drä:p I ången eller så nöges I twing ‘n å sova. Hä tåo en ti’ijm, men då såov vä delles hålv to.

Hän skull I et berätt egentligen, ötan då vä satt ötvä köksbåoLe å förschökt ita frukost’n så small hä dell ne tjällarn å både jeg å Pottjen hoppe dell. Vä smeug åss ne å I öppne tjällardö:rn å där låg en döfoggel ine ved’n ötaför – en sädesärl. Han ha’a säkert vorte så förundre å fönschtra mijn som våra så reijn å fijn, å som sij eut å våra göningskinat. Han såg väl å vöre hwitt å fint vä håva renove:re å han velld in.

Den låg ‘n, dö nanting. Dö å äckLi, nanting. Då Han I båo lave et jär heijm så kan I ju et våra schwållat å lämmen foggeln, ötan I nöges ju vijs ba:na att morsan hon kla:r å å sakren lika bra som far’n dömesch. Så I hämte to kompostpossa, å häijn få jä då et säg åt Han I båo lave, men I tåo vedtrett vä foggeln å hedd ne bå’å ine possan, för I velld verkligen et rö’ör ine dökråppen den. I sno:L bårt gullde för kall’n men. Säg åssit åt’n, han vaL så stäkka opå mä.

Fastän I ha’a kamera vä mä, så kond I et tåga en bild opa na som eijn gang var så levande. I vijs däför en bild opå ‘n då’n var ång å i sitt livs fårm. Jen ha’a ‘n hela lijve framför sä å ingen kond väl tråo att ‘n skull schLeut åt öga sijn jen nest åss. Vä kåm väl et å sakken dä, men I sko ållte minnes att 2012 årsch foggeljaktspremijä:r då feck I meijr tjötte än Han I båo lave.

A mörrnom hoppes I att Pottjen et vanken före å’ått. Vä sko opa fåotbåll, men han sko I stjuss opa Storfors för I work et vä då’n sko eut opa pLana å hjöLp dell å jära måLa.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s