Jär häijn å en matlagningsbLågg?

Eijn bårti jä som I träffe noijest, frå:ge mä om hä verklijen jär sant att I jär så snål som I seg att I jä:r. Nö jär hä väl så att egentlijen så töck I väl bätter om att kå:l mä ekonåmisk, då hä lå:t naLta bätter. Fast jå’å, I töck et om å betåla för mötje, vo än hä djäll. I sko återkåmm om en stand å vijs jä vöre häijn kåm dell euttröck ine heuse jen.

I nöges bara berätt att eijn bårti läsara mijn jen opa bLåggen, båo i Thailand, å hä jär imponerande nanting. I jär ju lika förvåne att naijn bårti jä båo i BöLe å en ann i Örebro, för hä nöges ju betoijd att jä våra fLeir än fem stottja som lä:s. I ha åller vöre åt Thailand å I jär et såden sugen heller, för hä jär för langt bårt – sko I sette sön lä’äng ine i pLan så jär ‘e bäst att I land i Amerika. Vöre som helst, hä jär ju tur att Thailand finnsch för hä vä sko ita ida jär som I sij thaimat’n. I jär säker opa att ‘n tailändar no skull skratt iheschä, men I få ba:na mijn å ita purjolöken så hä jär jeg som skratt.

Jä behö:v häijn:

500 gramm å naij schLags strimLetjött (kyckling, fläskfilé, fläskkotlätta som man nasom schLå ihe:l vä’n klo’obb el naijn finälgbijt.

2 purjolök som man strimmel som tännsticken (Purjolö:k jär no den grönsak som I töck jär nå:kest bårte å’åll rå, men jettsteijke jär’n gåo nanting)

1 fla’ask å ostrånsås

1 paket vä nudla som sko kåokes ätt anvisninga opa pakete (jen sij jä i bevijs opa sparsamheijt’n men – opa rö:lappa stå hä ”Halva priset” å döm våra bäst för jul 2013).

Å söijna jära jä:

1. Steijk opp tjötte ine na olle å då hä ha bört å va:L fäLat så schLå jä över 3/4 bårte ostrånså:sn å hev opå i lock å let hä kåok.

2. Let purjon schweittes ine naLta olle – han sko bara mjuken naLta.

3. BLand seda ne purjon ine tjötte.

4. BLand seda ihop nudla vä tjötte/lö:ken ine en stor schkå:l

5. Iten å håll åt tjäft’n

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s