Hä finnsch nö trevlit fåLk i Schwensbyn…..

Som vanlit håva vä vöre opa fåotbåll, å som vanlit var Pottjen vä, då Han I båo lave et jär heijm. Som jä säkert redan veta så jär’n gullat men gåode ärvensam å redan före match’n börd så ha’n keute eut opa pLan trette gang å hä vart et na bätter seda. I tjöft ‘n fijka men hä gille ‘n et, I leijkt vä ‘n, men et vart hä na bätter.

Han jär et to än, men han ha eijn kwi’in som han töck om meijr än naijn a’ann, å hä jär a Eva-Lena som ha sotte vä’n ine ‘n traktor å hon ha give ‘n en pi’inn å han sorr om a å om pi’inn den hvor da. Då I såg a opa parkeringen opa Bäckvall’n så råope I åt’n att nö kåm a Eva-Lena å tänkt att’n skull sprent dijt å föLe na dellbaks så att I skull få dre’eck kaffe mett ifre.I velld ju å tåLa fäLat vä a Lill-Eva, n’Domus (som åkt stjiddren hela vägen åt Schwensbyn) å vä a Magdalena, freua hansch. Hä vart et så mötje konversaschåon som I ha velt. I sko förkLa:r….

Han satt å, i riktningen erscha Eva-Lena, men sta:ne då en dam vä’n rullator kåm över elvamannapLan, å nesta gang I ti’itt opå döm så sij I häijn å I dödde nestan – hä var tu:r att I ho:L i telefån men:

Sij jä vo faruLn han ha gjåort? I holl ju å stjämmes ihe:L å tänkt mest opa kwinna som le:t ‘n tåga rollatorn, å I hann sij vöre na foll fLeijr ga’angom framma öga mijn. Hon var en stadig dam å gick bara fent ötan å, men man veijt ju åller om sån’t jen……. Han var nåijd i tag, men då a tåo dellbaks ”vangne” henasch så vart et så gLad å vä nögese fåra heijm. I jär gLa att I åtminschtone ha:v nager bevijs opa gLädjen som fennsch ine lellkråppen den.

Match’n då. Vöre gick han? Jå, no vann FLecka men å lage henasch, men hä var en hiskeli tu:r att a Edit var skra:l å et kond spela ine annar lage.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s