Hä böre närm sä schLeute….

Den femte september nöges I våra i Växjö, för då böre I sistkursch’n den ne’e. I sko skrijv i arbeijt om vöre böckren jär bra, meijr el minder, men I veijt et än eksakt vo hä sko handel om. Hä tag väl delles åt november å komma opå. Eijn ma:ne dell för å skaff böckren å fijr dåga å skrijv arbeijte. Hä nöges va:L fäLat – hä nöges et va:L bra!

Hä jär jobbit då man jär snål å sko fåra bårte Pijtstan ne åt Småland. Flu:gbiljetta våra doijr å pass et riktit in, tågbiljetta våra billi då man stude:r men å sette/le’egg ine i tåg tjueijn ti’ijm låck et mä alls. Åter, nöges I lägg dell – förschtganga I fåor ne så åkt I tåg bårte LeuL å vä feck sta’an å vänt bake lasarette i Sunderbyn i to tijm, för döm sa att döm ha krocke vä ‘n äLg, men hä jär, sa eijn som satt lave mä ine kupén, gåode vanlit att fåLke hopp framma tåge just precis opa ställe den. Et fankuLn kond I ju sammen då – å åkschu:k vart I så hämst. Kolschwårt, eut å så krängd hä ju nanting. I kom mä fram dell Växjö, men då I skull heijm satt i opa tåge dell Stockholm å ha nasom paniken för reijsa heijm, så ötaför Norrtjöping så båoke I mä en doijr flu:gbiljett. I sko åller meijr å’åk tåg milla LeuL å huvustan meijr. Haijna ganga så sko I no mest tråoLit sova nest bråorn men å å’åk tåge som gå klÅkka fem bårte Södertälje. Då spåra I en hotellövernattning i Växjö å biljett’n ne kost bara 172 kråon. Hä jär ”en bra deal” som döm seg opa teve.

Pottjen sko sova opa Storfors då Han I båo lave förhoppningsvijs få våra iväg å stju:t nager äLjom. Han jär lätt å skåoL in opa dagis, ången men, å hä va:L no bra häijn. Men han jär tråijtt om kwellan å I veijt et vöre hä sko gå å våra eijnschammen i en ma:ne vä döm, då fåotbållssäsongen et jär fäLe än å då handbåll’n böre den 10 i septämber. Hä jär tur att hä fensch döm som ställ opp meijr än vo döm egentligen behö:v.

(Jen ha’a I tänkt att ‘n bild opa bLöjen skull våra, men pråov å googeL åoLe ”blöja”….. Hä finnsch sjukperon som vander opa jåoLa vä åss. Hä vaL ingen töcke bild –  hä va’aL en po’ott i ställe)

Nö nöges I gå å hjöLp FLecka men finn åt i fodral dell eijn bårte fiLma hon la:ne – hä jär et bara eijtt å broij sä om. Pottjen samne kLåkka sju å lär ju stijg opp före sju å. I längt delles han kan klijv opp schöLw å då ‘n kan leta mä legg kwar. En stor tråijst jär ju att n’ ha et pisse ne sä opa to dåga å han var dellåmägen törr då’n vankne ida. Hä jär i stort framsteg å ego som I jär, så innebär’e minder jobb för mä! Sånt töck I om!

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s