Derby å I hant et fotografe:r na……

I kwe:l håva vä vöre opa fåotbåll hela högen då lage escha FLecka våre spela derby mott Råssveck. Hä jär naLta prestisch då boijan spela mot vorander å då vä båo ine eijn å hå’ål opa den ander så jär hä ju ekstra spännande för åss att hä gå bra för FLecka. Hä jär ju bara sjumanna, men hä djäll att jobb årdentlit i alla fall. Bild’n ovadell giv väl et en eksakt representaschåon över vöre hä såg eut opa Norrvall’n, men man kan ju förschtå vöre tjänschLen schvalle för en deijL innan, under å ätt match’n.

Vanlitvijs så stå hon ine måle, men match’n jen spela hon eut å hä var då för väL – hon gjåoL trij må:l å spela fram dell to. Ättåt ine biln sad’a att no ha hä gått gåode bra för a å fåot’n ha et gjårt iLt meda hon keute ötan bara ättåt då match’n var schLeut. Hä jär tur att hon jär eudmju:k nanting. I jär dåLi å skroijtt om a, men helsingvitte, hon löckese vä nasom ållt hon förschökt vä. Å no finnsch hä grejen som hon nöges tänk opa, men hä diskute:r vä åt tisdagen.  Hon jär nåijd, å I jär nåijd att fåot’n jär bätter – han nöges ju vaL bra inför handbållssäsongen som rättnö start opp. Vöre match’n schLeute? Boijn I båo ine förlåore vä 6 – 3. Bild’n jen neaför ha I heve in för å vijs FLecka vorsch gränsch’n gå då man kan kLåga om att man hav iLt ine fåot’n. I hurves bara I sij beijne jen…….

Pottjen han var nåijd han å då pappa hansch kom heijm ätt nager dåga opa stögon. I var nåijd över hä å, för han jär ärvensam så hämst å håva hand om alle:n då man ha anne framför öga. I går våor vä åt Gammelschta:n opa Hägnan å seda ”skull I bara” båka nalta dell matchfijka, men et fankuLn var pottjen intressere att hjöLp dell, ötan han ra:Le som mest å sno:L eut grejen å värschte var då I ha gjåor sme:t’n åt schokLamuffinsa, så då sij I nanting brunt då I skull häll opp döm ine forma å I hant ra:L dell för att I trådd en näbbmus ha löckese vä bedrift’n å dranken ine deijgbångka mijn. Hä var en lit’n pLastkanin som ången ha’a leijke vä å som han ha’a stoppe ned ine smet’n.

Hä jär en evinnerli tur att han sko opa dagis a mörron å att fa’arn hansch sko föLe ‘n så I kan få mä en stressfrij stand. I längt så I håll å vaL geudat.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s