Hä ta längst å bestäm vo rubriken sko våra…..

Ida hav I et gjåort så mötje, men I ha ho:le igang hela dagen, tråo I. Pottjen väckt mä tidigt, reda före sju å hä var då tur för klåkka håLv ått så såg vä vöre hä vart stopp opa vägen åt LeuL å så ho:L vä sirena som le:t å to ambulanschom å tri brandbi:lom som sko hjöLp dell öte naijn åoLöck som ha hende neaför åss. Et fankuLn ho:L vä na bårte smälln, men hä vart i nåijsamt samtaLschämmen oss grannom imilla. Hon ba mä gå å jära smörgå:sen å så skull hon kåok kaffe, å ha’a I bara hatt na anne bröd heijm än ha:Lkakon så ha vä no konna tje:n en ståor schLant opa chaffisa som nögese vänt opa att vägen skull öppnes åter.

Han I båo lave tåo vä sä Pottjen å gick ope förschkåoLa å då passe I opå å fåra opa affä:rn å handel naLta mjöLk å den träffe i n’ Markus där han ståo opa’n stega under ta:ke. Han jär trevli nanting, men I feck nasom iLt ine nacken då I nögese titt opp ope himbeLn för å tåLa vä’n. Freua hansch, a Annica, breuk läsa bLåggen jen så I seg åssit om vöre snögg han jär. För I tråo att a skull va’aL åll arg opå mä.

En Domus kom seda å schLäppt å fLecka hansch å han sta:ne å drack en stren å hä jär så råoLit åt tåLa vä’n. Hä jär en schLeug ka:r. Å snögg! Vä våra schLäkt så I kan säj hä ötan att naijn vaL ond.

Eijn bårte höjdpunkta opa dagen var ändå då I djick dell låda å fann möbelaffärschkatalågen den ine. Vä ha läst ‘n ållihåopen, vä varijerande resultat. Pottjen var gåode ointrese:re å samne innan han ha’a honne dell tjöksavde:lningen.

Bråorn men ringd åt mä å han mede:le att ”korpenserien” i fåotbåll för ståkkhåLmara börje om i kwe:L å Storfors Wanderers fortsätt kross sörlänninga vä en noij vinscht. Hä wart 7-2 å bråorn men gjåoL tri måL å spela fram dell trij. Siste var en straff å han ha ingen chans att få räcken sistpåänge den. I töck hä verk konschtit att gammelSAIK-ara (å n’Degermanschpåjk bårte Munksund, i banaba:n åt a tant Ines) konna spö’ö sörlänninga jämt, å I ha bört å tråo att bråon men lö:g då’n ri’ing åt mä. Däför sko I fåra ne, för bLåggens räkning, förscht onschdan i säptember å kontrolle:r å rapporte:r vöre hä legg dell.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Hä ta längst å bestäm vo rubriken sko våra…..”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s