Heijt hä dåomkraft el dåmmkraft?

(Om I naijn gang vinn nagar miljåon opa trave, streuktipse,  opa triss, eller opa vo fan som hälst så sko I inred tvettstögon men söjna)

Nö böre inLägge!

Hä finnsch nagar bårte hushållssysslen som I et jär så förtjust i (å hä djäll ju egentlijen å’åll) – I håta i synnerheijt å twett kLeda å sånt den. Ja, I nöges no modifijer hänna naLta, för att twe’ett jär et så fallit, ötan vo I håta jär ju å häng hä, el heva ne ine tumLarn å tåga rätt opå’de ättåt.

FLecka sambeL kLeda ine högan å fråg man a om a ha na stjitakLedom ine rumme så jär schware ållte ”Nej”, men som I start en maschi:n så kom ången den opp vä värdnsch hög – å ine högen den så jär’e kLeda som I veijk ihåop förra ganga I twette döm. Vöre tacksamt jär hä? I va’L illspekot så hämst, men et fankuLn hav a vijse nagar tendenschom att änder sä för hä var samma ida – I ha twette sju el å’ått maschi:n å no faruLn legg hä i täck å to koddom opa golve ine twettstögon. Vorsch jär a Rut våre då man behöv’n  som mest?

I vänt ålldeijles för lä’äng vä å twett schöLw å då jär golwe ine twettstögon nasom bå’årt. Då nöges I tåga mä heijldågom den inn å hä gjåoL I ida. Nö häng’e kLeda överållt ine vardasrumme å I jär nasom fäLa.

Nu veijt I ju att nager bårtå jä frå’åg om et Han I båo lave kan hjöLp dell å twett kLeda, å han förlåore rättigheijta att befinn sä ine twettstögon 2002 då han vart leijss opa’n hög å schwårtkLeda som låg opa golve. Hä var kLeda mijn å den jörskålln twette döm i säxte gra’a å vä twettpulvre för hwittwett’n. KLeda vort för små å döm vort grå. Jeg? I vart bara arg opå ‘n å seda dess så lijd I schöLw, men kLeda behå:L färgen.

Om Han I båo lave var dåmm el var schLeug nanting, hä kan I ju et schwäre opa att I veijt , men I spela lika dåmm då hä djäll å boijt däcka opa bi:ln å I veijt åller heller vorsch man sko skreuv för å boijt en lö’ökt opå’n heller. Han hav et tåLamåode å förkLa:r nanting meijr än eijn gang så om man bara seg: ”Vänt nö naLta, vorsch nagerscht meijne dö?” så skåo’n opå sä å  I kan jära nanting anne – som å twett kLeda.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s