Nalta waller om n’Jesus å fLöijen.

Ida ha pottjen bört å skåoLes in opa dagis å han verke töck om å häls opå lärara å nager bårte ba:na. Mest nåijd var’n  då’n feck sä en gLass opa Koopera då vä ging heijm däda. I morran jär förschkåoLa stängd å då sko jeg å han å’åk buss dell LeuL å dellbaks för han töck om bussa å I vell att ’n sko våra löckLi en stand.

Då jeg å Han I båo lave satt opa alta:n ine värmen så kom vä opå att vä skul ita surströmmingen så han sörvle asta å tjö:p en burk å naLta brö: å då visst vä et att måltid’n våre skul tåga sä nestan bibliska propotshåonom. Herren,  han löckese få to fiskom å fäm brödom att rä’äck dell femtus’n männisch å I löckese fö’ö et bara fi’ir perschåon ine familjen våre, ötan omkreng totus’ntrihundrafämte spoijfLögo som kom å å förschökt ita bårte kLämmen våre. I veijt et voför vä bestämd åss för å ita surfisken eut då granna våre ha hönscha opa gå:rn dömesch. Hönscha kåm ju et, men I tråo I jä:r i korrekt antagande då I påstå att fLöijen kåm däda.

Veta jä förräst’n voda åoLe ”spoijfLögo” kåm bårte från början? För man vell spoij då döm land mitt ine mat’n. Hä sorre å hä ferre å I var rädd för å öppen mon för mötje då I hedd in kLämma så att nager fLögo skull föLe vä in. I hurves bara I tänk opåd’e neu, fLeijr ti’im ättåt.

Hä jär gåode leijssamt att OS jär över för haijna ganga å I nöges ertjänn att då I var önger så feck I ållte tåren ine öga då I tänkt att hä var fi’ir år delles nesta gang döm skull tävel. FLecka, i vijsheijta sijn, sa’a att ”om åtta år, mamma, då är jag med i OS” å I fråge na vo a ha’a tänkt sä våra vä i för sport, men hä visst a et å hon ha ju tid å bestäm sä om a vell sats opa fåotbåll el handbåll.  Jeg hoppes ju att a kåm å spela kantsex i handbollslanschla:ge. Hä jär ju bara å hoppes att finaLa för mä ine sporta mijn (skeet, osynkronise:re simning å då man keut runt vä en pi’inn å i band å snorr å kast opp hä ine lufta) et gå samtidit som då a spela matcha sijn.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s