Störscht gå et ållte förscht!

Ida nöges I giva jä en chans att rädd naijn som drabbes å i schLaganfall. Hä jär gåode sannolikt att I schöLw kan drabbes för då I va’aL irritere opa na så tjänn I vöre bLånn pump åonaturlit mötje ine skålln.

I visst ju om att hä skull våra en stressadag heijna, men I steig opp kLåkka sju för å böre å pLåkk i håop före hon som sko hjöLp Pottjen böre förschkåoLa skull komma klåkka ni’i. FLecka nögese våra opa la:s en kwart över ti’i å kompisn henasch skull fåra heijm klåkka ti’i.

I hant städa onda stjitakLeda, leijksakren, disken opa bänken, tiningskorgen fåor Han I båo lave vä opa staschåon, vä pLåkke ihåop eut opa altan å ope balkången å I hann precis stäng å dammsu:garn då hon ringd bake dö:rn. Pottjen schött sä å hä värk väl våra gåode bra vä lärarn den.

Hon fåor håLv ti’i å då kom ‘n Urban för å hämt fLecka sen, å då tjänd I vöre stressen börd för att hä var Han I båo lave som skull tåga FLecka dell la:s, men då han et tjö:r så fort så ra:Le I opp åt a en kwart i ti’i att vä nögese fåra. Tråo jä för faruLn att döm ha spärre å E4-a för i vägarbeijt fastän I läst i tiningen att döm skull vänt delles Nolia var över. I tjo’oL som om I ha vöre vä öte i Grand Prix-lopp å vä to mineut kwar opa kLåkka så rull i fram bake en bil öte rondelln neaför Las.

Förschtå jä nu vorsch I stå, å vo som hende. En stor grön grusbil rull opa vägen förbi las neför backen å sko in ine rondelln å I överdriv et men då I såg Sjöberschbi:Ln den så ha I konna hinn tjö:r i heijlt wärv ine rondelln, men tjällinga som ståo framför mä ine Audi kombin ståo kwar å vänte opå ‘n….. Hon vänte meda I ha brått å komma mä opa röntgen vä FLecka. I schwåor å schLåo mä ope panna, I himLe vä öga så döm holl å fass’n ine nacken mijn. Vorenda propp ine skåpe ine skålln holl å leus oij å I ho:L vöre bLånn pumpe ine åijra.

Vä betåLa parkeringen å hålvkeute (FLecka kan et sprint för fåota, å I work et) dell avdelningen å vä kom dijt nittan mineut över ti’i. En gåmmal elev stå å vänt på å få anmä:l sä men sköterschka bake gLase tåla läääääääng ine telefon å åter igen tjänd I vöre hä börd å lå’åt ine åijra. I ståo den å trampe å kLåkka djick, å då som å en händels så satt den opa en dö:r en affisch som I nögese tåga i kort bårte. I ha gått göning vä FLecka vöre hon sko sij om I ha fått i schLag eller om I bara jär i onschken.

(Hä som var lite lustigt var att i mörrn ståo hä ine kuri:rn att vä få fLeijr å fLeir rondell omkreng åss, men fåLke veta et vöre man sko tjö:r ini döm. Hä vijse då tjällinga den årdentlit för mä).

;

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “Störscht gå et ållte förscht!”

    1. Vä hant, men vä nögese vänt gåode tage. Hä satt en go’obb å såov ine väntrumme. Vä hant et sammen. Vä veta då et än vöre snögg he:Ln vart, men I hoppes att ‘n jär leijd så döm konna fix’n.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s