En rapport bårte Nolia så jä schLepp fåra dijt.

Opa schwänschka ri’im åoLe kö vä åoLe dö, å hä var symbolist över vöre I tjänd mä då vä kom dell Noliaåmråde. Vä parke:re riktit ne:ra bake Dagcenter, men I feck ställ mä vä håLva bi:ln som ine i dijk. Å betåLa trätte kråon för å test backbråmsa. (Döm ho:l)

För att kall’n men foiL åra ida så sko I böre vä å bjud ‘n opa ‘n töcken den porrbild:

Vä våor opa Nolia en kwart i ti’i å vä feck väl komma in en kwart över, å vä keute förbi heusbi:la å heusvangna å fåor direkt dell mathall’n där et naijn a’ann var. Vä pråovsmåkka naLta korv å naLta rabarbersylt, fLecka åt ‘n gLass’n å drack en isdreck. I drack en femtankråonersch PepsiMax som et var så gåo, men han var både bLeut å kå:l.

Hä var visst Kalix som spånsre dagen jen, men I tråo att PRO hadd en stor draijv för medLemma sijn för herregu så mang panschnerom hä var där, å fLeijr ha vä sä rullatora sijn. Hä var fleijr sånna än hä var ba:nvangna – dåmmest ida var tjällinga som åkt permobil å som bara tjo:l in ine i tält där hä var en miljåon ander som ståo å köe. No jär e väl sönd om dä som nöges sette ine ståoLn den, men et fan djiv hä dä nager ander rättigheijtom än mä att vara opa Nolia. Hä varet så råoLit då dö tjo:L ine beijne mett. I veijt att dö ho:L mä då jeg å ander schwåor dell åt dä.

Seda såg vä nanting som I töck jär gåode jört – en skoter vä trij hju:l. Räck hä et då säsongen för skotra jär omkreng ti’i ma:ne jen opp? Nöges man tjö:r skotra om somarn å?

Då I gick den å vänte på att fLecka skull va:L leijss så kåm I opå fLeijr förbättringom som vissa företa:garom skull konna tänk opa delles nesta gang döm komma hitjen. Företage som sälld fleutdräkta skullt ha anställt sä en sommarjobbar som kond ha demonstre:re dräkt’n i ställe för leijddocka som låg ine vattne. Vöre sij häijn eut?

Om man nu nöges marknadsfö:r produkt’n sin vä i oppstoppe dju:r (en reijn – å hä var et döm som båka bröde opa Boijn) så kan man väl för faruLn et leta dju:re håva bandasche opa kLöven. Vöre sij häijn eut?

En grej dell: Voför i hela frid’nsch nammen ha ”Piteå” en månter opa Nolia? Vä våra ju ållihåopen där redan. ”Det är hit du kommer när du kommer hem”? Bortkastepenninga, om na. Sats döm penninga då Nolia jär i Umeå å låck umefåLke å fLötte dell åss.

Fast å andra sidan kansche kommun tje:n opa måntern den, för att I var opa områ:de i trij ti’im å träffe fäm (5) pershåon som I tjänd. Fäm! I skåj et. Fäm! Hä var a Eva bårte koopera, a Jennie (n’ Micke var et vä), a Renbersch Jenny, en Lars Johanschon, å en gåmmal elev. A Doris som I ha jobbe vä schwåra et då I sa ”hej” åt a, så hon räcken I et. Så de så!

Vä tjöft: strumpen, sandalen åt pottjen, mjukkakkon, trij gåodisre:mom, na tavlom åt FLecka å I skaffe mä i bredbandschabbonemang vä telefoni, å I vart säkert leure, men han var så snögg förschäljar’n  så I ha no tjöft voänn han sälld, å den annar smickre mä att I ha så vacker dialekt om man nö jämförd vä umebåon.

Om FLecka ha fått som a velld – å hä få hon som åftast, men et neu, om et jeg å Han I båo lave dåij å hon få ärv penninga våre –  så skull hon ha tjöft sä en heusbil eller i heusvangen. Hon jär som geudat å hon förschtå: et vöre vä kan tö’öck att hä jär bätter å meijr ekonomist att båo ine hotella rest’n å lijve. Vöre mötje I håta tanken opa heusvangna sko I avhandel en annar gang. Hä jär djuft råote, men mang bårte bästkompisa mijn jär heusvangsäigarom. Tjänn jä åt resonemange?

Lev å må!

 

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s