Stress å färjgranna kLedom.

Normalt sitt så breuk I funge:r gåode väL under naLta stress, men neu tjännsch hä gåode beschwällit å hinn vä ållt som sko hinnes före helga.

I går våor vä ju åt Haparanda, å ida nögese I åt LeuL för å handel en present åt Han I båo lave som foiL åra i morran (onschda). I komme opå att pottjen böre förschkåoLa åt veckon å eijn bårte lärara sko heijm nest åss åt fridagen klåkka ni’i. Ni’i? Vä som et jär mötje före eLwa om dågan. Om en nö sko böre dagis så nöges han ju håva kLeda för hä, så I tåo en vä mä å så feck’n föle vä å väLe vo kLedom han velld håva – eller så et. I välld å I välld väl – I vart gåode gLa då I såg att ha fannsch mötje färgen opa påjkkLeda i år. Han feck sä röda å turkåsa böcksom, gröntröjom, lila stjortom, å randa trojom, jinscha å strumpen å kallsangen. I handle åt’n för fämtonhundra kråon opa eijn affär. Nåijd var I å han verke töck om vo han feck för att han hadd opå sä ’n ”outfit” då vä våor opa Norrvall’n.

I tjöft nager grejom dell åt Flecka som foiL åra åt torschdan fastän vä ha’a sagt att hä et skull va’aL så mötje i år då vä ha renove:re rumme å tjöft noija möblom å ållt åt a. I var in opa ’n sportaffär å där var’e rea så I handle naLta som hon ha sagt att hon vell håva. Hon vell fåra åt LeuL vä’n kompis å leijk å så kåm väl nager gäst å som vell håva tårta, som I et ha honne tänk öte än. Kalase för kompisa henash få då vänt i tag. FLecka trä’än tisdågan å torschdågan vä lage henasch å om onschdågan vä åll ander måLvakta ine kommun ine sta:n. Hon vell opa Nolia, men I töck hon jär för lit’n å fåra schöLw å ingen bårte kompisa henasch velld föLe na å då nöges I ställ opp. I lämmen å pottjen opa Storfors för I veijt vöre I håta ba:nvagna där’e jär mötje fåLke.

I sko jo’obb tri netter åt helga å då sko bå’å ba:na sova opa Storfors, för å trä’n Lell’n naLta å för att I sko få sova schöLw.

I gå omkreng å önschk i hemLiheijt att hä snart jär den tjugånde så att I få hiss fLagga våre, då pottjen fa:r opa dagis, fLecka böre sexa å Han I båo lave jobb förmiddasschifte å jär bårt om da:gen. Då sko I sette öte båoLe å läsa tidningen, dreck kaffe å gå opa dass ötan att naijn ra’aL ötaför dör’n. I sko håva datorn men fram ötan att åoråo sä för att naijn sko heva ne’n opa goLwe å I sko stäng å telefon, spela Dave Matthews högt å dansch jen ine heuse som I et ha konna jära opa snart to år. I sko kansche dellåmägen hwi:L midda:.

I längt.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s