Riktija påjkom äLsk traktora å råsa troijstom.

No fankuLn laste I bå’å ba:na å fåor åt Haparanda ida, fast hä tåo dell håLv tåLv innan vä fåor. I tänkt leta känschLa I ha’a ine skålln eutveckel sä dell huvuvärken, men hä djick över så hä fannsch inga urschäktom kwar. I hadd bara en lit’n list vä mä å I greuve mä et så mötje för å fåra vä Lell’n. Han väggre ju för å sette ine vangne så han feck keut runt å kLätter ine sänga å  soffen å han dråo vorenda ståoL han kond finn åt. Han leijke ine hvor rum å hadd så råoLit. I hann tänk att han kan ju våra ine möble:re rumma vä ander männischom ötan att man få stjämmes ihe:L.

Då vä passe:re restaurangen där vä ha pLane:re å ita tjöttbullen å rattato:in som tradischåon påbju:d så var’e fåLke så gudihimmeln att vä fåortsatt å handel å seda packe vä in grejen ine bi:ln, å ging dellbaks in för å hitt to grejom vä ha’a gLömt å så var’e ju hän vä tjöttbullen. Värve jen satt pottjen ine vangne å vä å’åt å han uppförd sä, men då vä ging däda så stjejt’n ne sä å börd å gnäll å ra’aL å väggre för å sette kwar ine vangne, men et fankuLn vell man ju håva naij ba:n, full vä stjit’n leus ine en möbelaffär. I ha to grejom I nögese betåLa, men hä var ne:r att I ha lämne döm som han gnälld å levd om den in. I feck ju stjämmes å schweittes bårte skammen å håva en ra:Lhorsch vä mä. I jär kansche gåode gammelmåodi, men I håta verkLijen då ba:na gnä’äll, å hä speLa et naijn roll hvem som äijg döm. I håta verklijen ljude bårte gnälle. I va:L reijnt sint.

Vä sta:ne å dell opa en affär där döm sä:L el-produkta då fLecka ha önschke sä i högtåLarsystem för telefon henash, å då vä fann en så ståo hä att ‘n koste 999 kråon (989 ine webshoppen för I såg ätt). Då vä kom dell kassa så tåo kassör’n bara 695 kråon för’n så I knarve å å hämte eijn dell som Han I båo lave få giva mä då I foijL åra. Vä håva den överenschkåmmelsen ätt fleijr år då I ha vöre ond då’n ha förschökt tänk dell schöLw vo I kan tänkes velle håva dell present. I ha skreve om hä jen.

Vä schwängd in dell stögon på väg heijm å den var ju Han I båo lave, så pottjen feck pråovsette arvegodse hansch å då var’n nåijd för han äLsk traktora (hä verk våra genetiskt betinge). Han ha stöLe nappen han hav ine monn bårte lellkusin hansch, å  I hav et hjä’ärt att et leta’n håva’n. I töck att I ändå förschö:k å måotverk tradischonella värderingar då’n it opå’n Hä ha ju vöre Pride-veckon å så vä fi:r hä å.

 

 

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s