A Christina kå:L hä beschLeutsångest….

Ida ha I et gjåort så mötje, men ändå vart gåode mötje gjåort. I sko förkLa:r för jä vo I meijn. Schwärfarn å Han I båo lave ha vöre opa Noliamässa, å döm lämne schwärmåora mijn jen å hon ha keute bakätt Pottjen hela dagen å I ha honne båka ’n kako ine ’n langpann, twett nagar maschinom å häng döm, I ha vöre opa koopera å I ha honne kåok paLtn å fLecka ha honne jära en tå’årt. Ållt häjna ha I/vä honne ötan att håva en litar å’ång hängandes ine tjåoLn men (i bra euttröck som naij a’ann anta I, men I hav åller tjåoLa opå mä). I tråo no att farmåora sammen gott ikwe:L. Pottjen, som håll å va’aL förtjörd, ba å få gå å lägg sä håLv ått. Vo skull I sä’äg? ”Nä, sett du jen å skrå’åL å irrite:r mä naLta meijr”. Nö djäll hä bara å få fLecka å gå å lägg sä hon å så I kan nju:ut bårte kwe:Ln jen. (Hon sett jen ötvä å läs meda I skrijv å no va:L a gåode illspekot, men I work et broij mä. Hon jär då kwar jär än.

Vä ha jö honne våra åt Norrefjö:rn å, Pottjen å jeg, å ita en gLass hvor meda vä ha titte opa bussa, lastbi:la å ”mopeden”. I skratt gott att han seg moped då’n meijn motorsykel, för då Han I båo lave start opp odju:re så hela heuse skåkkas så seg Pottjen att pappa sko å’åk moped. I tänk då inte lär om en na snabbt.

I ha et bestämt mä om I sko fåra åt Haparanda a mörrnom – I vell, men I vell et. I nöges, men I vell värkLigen et tränges vä i ä’ärd å foLk för å tjö’öp grejen. FLecka väger för å föLe vä, Han I båo lave sko opa Noliamässa åter å Pottjen jär et na råoLi å håva vä sä, men vo sko I jära? Ja, no veijt I att I kåm å fåra, men men men.

I rengd åt bråorn men igår å sa’a att jeg å ba:ana jär vä öte pitetidningen opa ne:te, för hä var ju Boija-da:gen å vä våor där i fäm mineut å då hann vä träff en gåmmal elev som I ha haft opa backa, som å en händelse nö jobb som journalist opa PT. I skroijtt väl naLta vä:L mötje åt bråorn för han ringd ida å sa’a att hä må då våra att I jär vä ine PT, för han ha’a sitt att han jär vä i Express’n ine en li’ist över döm ine stockhålmskommun hansch som tje:ne över en miljåon förra å:re. As! No fankuLn jär ’e väl meijr prestisch å våra vä i PT än å våra vä i Express’n för att man ha tje:ne penninga sijn opa skumraskaffära?

RåoLiaste dijalågen ida ho:L I då I var opa Koopera. Eijn gobb ståo å pa’acke mat’n ine n’ possa då n’ a’ann just ha betåLa hä han ha handle då’n bara gå eut ötan å tåga vä sä grejen. Annar gobben ra:L fast’n å döm seg söijn:

Gobben A: Helwitte, om I sko handel meijr än eijn grej så nöges a *Berit* skrijv opp’e opa ‘n li’ist åt mä.

Gobben B: Du å? ProbLeme mett jär att I breuk gLöijm lista heijm å a *Karin* vaL stäkat opå mä då I kåm heijm ötan hä hon velld håva.

Gobben A: Om a ändå skull fåra schöLw opa affärn å leta mä steuL opa soffa.
Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “A Christina kå:L hä beschLeutsångest….”

    1. I jär rädd för hä, men I hoppes hä bara va:L en kamin den här ganga. Å I ha bett ‘n tjö:p i dammsugarmönstöck, men han jär ållte sju:k om traktora.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s