Jeg å kond ha vöre en olympijer.

Vä som lann feck annar medalja ida, då ’n schwenschk skeut förteni’i bårte fämte leirduvom. Hä såg et så fallit schwå:rt eut, men Han I båo lave seg att hä jär et så jett som hä sij eut för nerven jär vä å vell ställ dell hä för döm som tävel. Fast et veijt I om hä passe sä att han sa ”fack jo” då döm intervjue’n ätt silvervinscht’n. Ha’n vöre eijn bårte eleva mijn så ha I ra:Le opp en ine kårridå:rn då ingen ha sitt.

I tänkt ändå deijl vä mä bårte erfarenheijta mijn då hä djäll å använd vapna. I jär ingen jä:gar å I jär et naijn preckschoijtt heller. I ha skötte to åolika gevä:rom å I tänkt berätt för jä vöre hä geck då Han I båo lave hetse mä dell å pråovstju:t foggelbössa eijn gang å älggevä:re en a’ann gang.

Han jär vänschterhent Han I båo lave så redan från början jär I naLta handikappe, å så jär i gåode skotträdd å töck ett om då hä smäll, men han bad mä föLe vä å sij då’n pråove noijbössa å i schLeute ställd’n opp fäm smågrejen, tåomhylsen å to småpLastfLaskom, å sa’a vöre I skulld hå’åL bössa, å vöre I skulld ti’itt ine sikte. I sikte å I skeut å pricke döm tri första grejen han ha’a ställt opp å den satt I, å hant tänk innan I skeut nesta skott att ”ett fan jär hä väl naijn konscht att stju:t söijna” å ”vöre jär e måjlit att I jär söijn heljokkes bra” då I misse döm to nesta skotta. Hä jär nu sant att ”nerva” ställ dell’e för en stju:tar.  Han var gåode impone:re å mä, å I önschke att han ha ställt opp trij måL å et fäm. Hä ha vöre en bätter historija å berätt.

Nesta gang, den fämte augusti 2011, skull ’n pråovstju:t älgstudsarn så förd I vä å, å då bedd’n mä pråov’n ätt I ha hoppe fleijr decimeter hvor gang han schöLw skeut bössa. Hä gå som et å förkLa:r vöre högt hä small, å I ha inga hörselkåpom opå mä. I sa trij gang åt’n att I velld ett stju:t bössa den, men då’n sorre så gav I mä å tåo pLats ine bänken som ståo hundra meter från en litar tavel, tåo opå mä kåpen hansch meda I feck instrukschåona om vöre I skulld jära. I sikte opa tavla, läääääng, å så kråma I avtröckar’n å så small’e. Herre gud som hä small, akschLa feck sä en smäll å I titte ine sikte å sa’a att I et trådd I ha träffe tavla å Han I båo lave skratte å sa att hä var ett konschtit eftersom hä et jär jett å stju:t vä i töcke den gevär. Seda barke han å för å hämt tavla å han småskratte hela vägen. Då’n kåm dellbaks skratte han et na meijr, ötan han vijse mä tavla å sa’a att vä skull fåra heijm. Et i åoL meijr, sa’a ’n.

I tåo i kort opa tavLa för å beva:r åt ättavärd’n. Hvor gang I sij då döm tävel opa TV då hä djäll dell å använd vapna så hinn I tänk att hän ha’a lika gärna konna våra jeg om naijn ha lete mä pråov för läng seda. Bråorn men pråove å stju:t n’luftpiståoL då’n var litn å han skeut sä ine lellfingre så I ha då et naijn å brås opå heller.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s