NaLta om OS

Hä jär både bra å dåLit häjn vä att OS jär om dågan. TV-aparata å datora stå opå heijla dågan å I ha haft tijn å refLäktä:r då I ha sotte ine soffa eller då I ha keute bake pottjen som et förschtå vöre stort i OS jär.

1.Hä finsch ju vissa sportom som hav olymisk status, men som I funde:r vöre döm tänkt. Beachvollybåll (hä jär vanli vollybåll som döm spela ine sanda å så jär döm bara to stottja åt hvor sijd) jär väl gåode trevlit å titt opå om man töck om kwinnen för helwites vöre små dräktom döm håva opå sä. En litar tåpp å i par ännu minder trosom som et förhinder att sandkorna ta sä in där såoLa et stji’in – fast ine böksen den så stji:n no såoLa där å. För nager år seda feck kwinnen som spela vollybåll å vo I förstå beachvollybåll noija reglom vöre matchdräkta skull sij eut å döm som bestämm regla (karan förschtåss) ändre för kwinnen så att sport’n skull va’aL meijr ”publikvänli” som döm kå:Le ne. I skratt naLta meda I skrijv för då I schLåo opå TV:n då OS börje ida så spela karan (Tjecka mot japanara) å veta jä vo döm ha’a opå sä? Et faruLn var’e badböxom som vijse meijr än vo döm gjöijm. Nä heuvva, döm ha’a langa shorts å i storflåssa li’inn opå sä å under hänna ha döm i underställ. Man såg ju et na bårte vöre döm våor eutruste. Et för att I opa nage sätt töck att karan ine småkallsippren våra snögg å I kan garante:r att I töck hä jär leijtt nanting om man kan sij vöre snorkas’n sij eut göning kLeda så jär häijn meijr å’n rättvisefrå:g. Om nö kwinnen nöges kLe sä opa i publikvänlit sätt så sko väl karan kLe sä som dömjen som dansch ine gruppen Chippendales. Tåla om publikvänlit. Neu jär e så att inför speLa jen så ha döm lätte opa regLa vo kwinnen få håva opå sä för att döm som håva en a’ann soijn opa heijn vä’n Gud sko konna spela beach vollybåll. Bild’n jen ne’e ha I la:ne å’n tining i St. Louis.

Om hä var en jämlijk sport så skull karan sij eut söijna:

2. Annar reflekschåona mijn för dagen jär vem som kåm opå att kanotschLalom skull våra na å satts opa. Herre je, vöre döm fåll ine vattne, å vöre döm nöges råo vä arma dömesch för å komma sä nagerscht. Hä jär en geudat sport töck I.

3. Hä var ekstra råoLit att förschtmedaLja kåm ida, men no fankuLn foll väl pinn den helljokkes jett då häst’n hoppe över’e? I töck vä sko kLåga opa han som var anschwari för å ha hett opp’n. I töck inte om hästa, men meda I keute fram å dellbaks bårte tjö:ke där i avfråste fry:sn så hann I sij hästa hopp. Om hä inte ha vöre OS skul I ha boijtt kanal så fort I såg att ha var vä dju:ra, men meda döm tävel i London så acksepte:r I döm, men I jär säker att I kåm å schLå över dell en a’ann kanal då n’Bengtsson ho’opp för han jä:r så att I töck sönd om häst’n då han nöges bära en så’n trå:kmånsch opa röggen.  Hä kan no ränknes som i visst mått å dju:rpLågerij. Häst’n jen neafö:r kLar sä från n’Bengtsson.

Fråst å frys’n förresten? Hä djick snörovasst för ha varschå varmt ida,  men hä var beschwällit att förschö:k hå:L pottjen bårte hinken som sambLe opp vattne. Där håva jä nesta OS-gren som gåodtjänsch, fast tävlingsdräkt’n va:L et så märkvärdi tråo I – jinscha å en gens.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s