I tjänn mä twinge å dellåt i gästinlägg

Fleijr ga’ang i veckon dimp hä ne förschLa:ga opa grejen I sko skrijv om å fleijr ga’ang hav ander skreve ne nagar råda opa måLe våre å vell ”gästbLågg” som hä kåLes. I vankne bårte hä ringd klåkka sju å hä var bråorn men som frå:ge om I ha sitt breve han ha stjicke ine hotmejlen. Klåkka sju? I ha ju et ensch honne gå opa dass den tijn. I läst å hä var ytterlijare i brev där’n bad å få va’aL pubLise:re jen. Hä jär måot principa mijn, häjn vä schwågerpoliti:k, men då hä djäll en bråor (som var tvungen å våra vä i pereuk som jä sij jen) så få I väl lete ‘n vijs jä vo en kan. I ha censure:re nagar grejom å I ha väLt korte schöLw.  Korte ha n’Jacob (en Bo-Staffan å a Agnetas pojk) töije.

Gu: da!

 I vell böre vä å presente:r mä schöLw – Hä djär jeg som jär bråorn jä håva läst om nalta längär ne. Hä var ejn som sa’a att I sku bö klepp mä å skaff e jo:bb, så i djåoL hä, å så hav I skaffe mä e fåotbållslag, män hä kan bLåggerschka jena skrijv om seda.

 I fLötte söderöver för mang härransch år seda, å föruto:m e par åår i mitt’n å tjuugohu:ndrataaLe så ha I bått i Fjollträsk, som hä kååles i Pijt. I båo vä en tjäling som jär bårta Strängnäs (så hon få’ta åssit bårtä hä i skrijv jena) å to fLe’eck, stora foijl fäm samma da som a Silvia ärschn KalGusta foijl å lella jär nett åre å i hårt.

Hä jär nö säkert att Stora jär en kopii å mä: hon jär bårtstjämd, illspekot å gullat nanting. (I jär kanske et så mötje å siste dena, men jä fåta vo I mejn) Vä bå håva humöre som gObben som båo ne:r föräldren våre (jä bårtå jä som veta vem i mejn fåta gåode precis vo i vell håva fram.)

Lella jär då en kopij bårte mamma sijn, gu:llat å gLa å gLätta – hä djär väL lite pijtbåo ötij a. Nö håva vä bestämt åss för a fLeug oop å spendeer fijr dåga opa Storfors så lella sko vaaL nalta mejr … ja, so:m mä å stoora; illspeko vä i huvva humör. Gu:llat å så jär a redan.

Män – nö kåm i dell vo i vell frååg å fundärr öte:

I jär gåode du:kti på å förschtöör pänninga, å so:m e led bårte hä så hav I bört ”fruktifieer” IT-proijla jen häjm. Vä håva Ajfåonsch, i hav tjöft en Mac å så hav Ì ein grej dell som djiiv mä problem. I hav en töckerden Ajpäd! I breuk håva’n opa jo:bbe som e arbetsrejdskap, men han föLe häjm gåode ofta. I töck o:m å lägg paschiansch å spela Jattsi, så I tag vä mä’n gåode åfta opa stjitheuse för å må väL en ströko.

Nö kåm probLeeme mett – Då i sett ine tjörka mijn å nju:t å spela nalta, då damän bäjna å för mä, å i jär et så fä’äL å jära kLart.

Järe nagen som lääs häjna som vejt vorsch I kan tjö’öp mä en ergonåmisk stjitståol? Håijr å jä!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “I tjänn mä twinge å dellåt i gästinlägg”

  1. Skaff dä en spang, sätt,n milla tvo bjärk, lämpLit hög så att ett bejna damen å. Si dell å våra langt bake tjottaheiti. Men hä jer ett bara ergonomiskt, hä jer natur runt omkring o miljövänlit. FogLa qouitter så fijnt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s