FinfLo:se kåm opp för å häLs opå

Jä ha väl tjänt vöre förväntninga häng i lufta? Vöre lufta tjänsch så mötje jettar å andes å vöre löckLi en deijl gå omkreng å verk våra. Hä jär et schLeukt, men I veijt vo hä beråo opå. Bråorn men, en Herkules, som jä håva läst om jen, å som sorre sä dell i gästinlägg noijest jen, kåm heijm vä fLecken sijn brått a mörrnom för å djiva åss ne opa goLve en ”audiens”.

I håijr ju nö att jä frå’åg om hä ändå et jär råoLit att’n kåm, å no jär e hä, men no faruLn få I ju arbeijt för att hä sko pass å tåga emåot frälsarn nest föräLdren våre. Måora ba mä komma ne å hjöLp a stokka oij rumme (el saLongen) där döm sko sova å vo sij I opa väggen om et häijn:

Hä var ju som I altar över’n – å han lev ju än för guschensch skull. Korte opa mä, då I var liten ståo ine garasche bland grejen som sko åt Breviksberge. Hä jär skillnen opa stjit’n å pangkakon. I bar möblen, I dammseug å I fLötte gammelgrejen mijn, å I schweittese ine i  litar rum salongen. I feck tåga heijm täcka för å twett åt dömjen å I fLötte opa ”Rigmor” så salongen skull Få meijr å ’n tjänschLa bårte Feng Shui. Sån’t waller jär viktit för sörlänninga.

I ha bara töckenden pLasttofflom opå mä å I tjänd vöre föttren eutveckLe simheuda milla tå:na så I tåo å mä skåon å no fan sko jä veta att I ro’oL knappt öte dammsugarröre som låg opa goLve vä lelltån men han vart nasom å:sköre. Blånn spreute, å måora våre vart ålldeles hwit ope ö:ga, men I ha ju et tijn å fåra opa la:s för I var ju tvungen å fä’äL ine rumme. Jä sij ju schöLwen den oppåffring I jär för naijn som et jär tacksam för blånn I spill……

I nöges bara berätt för jä om en sak. Om blocket.se var en ka:r så skull I no djift mä vä’n vä eijn gang. I äLsk bLåkke för man kan djära kLeppa. Hä finnsch I fat opa möbelaffärn i Haparanda som I ha vela håva seda hä kåm för nagar år seda, men I kan et tjö’öp i fa:t för å håva äppla å banana ine för trihundra kråon. Hä gå bara et. I går kwäLst så fannsch hä en annonsch där en kwi’inn bårte Lellpitt sälld mett fa:t för hundra kråon. I ha vöre åt Lellpitt ida, både för å hämt fate, men å för å djära i studiebesök.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s