Att man nöges tränges ine e doijrhotell i Ume

Så kåm då dagen jen, som vä ha bå’å längte ätt å frukte nanting. En bijlreijs åt Ume vä ba:na bak å Haijn I båo lave ötvä. Trij ti’im då man et kan djära anne än hoppes att humöra pla:n eut nagerscht ötaför Skjellet å man kan få tjö’ör i lungn å råo. Vä hann åt Jiver – då börje döm å gnäppas den bak å döm holl opå ända delles Sävar då Pottjen leuke åt öga.

Vä våra i Ume för att fLecka sko spela fåotbåll å dell en början vare tänkt att Pottjen skull sova bå’årt nest föräldren mijn, men att lämmen naijn som et ha pråove att sova bårt i fi’ir dåga under OS dell å mägen tjändes naLta som i straff åt gambLen. Et för hä ha gjåort na, men måora mijn kond ju ha misse matchn milla Ecuador å Zambia, å vem veijt när den lanschkampen spelas åter i framtijn? Eller hon kond ju ha misse då’n Andre Pops kom opå nanting bra å säg, eller då naijn bårte ekspertkommenato:ra sa nanting negativt om Spanien å dömesch lanschlag. Hä gå ju et, så ången feck föLe vä.

Då I börd vä bLåggen jen så ha I åller tänkt att han skull handel så mötje om ba:na mijn, men då I jär heijm mest vä döm så hend et mötje där döm et våra vä. Lelln jär ju vä jämt, å vä jämt meijn I jämt. Hä djär få gangom I ha kont gå opa dass schöLw – et veijt I, men han verk då et må dålit bårti hä, fast I schöLw vell spoij den inn. I äLsk en, hä jär et frågan om anne, men gudihimmeln vöre tåLamåode mett jär schLeut som åftast å vöre tråijtt I jär på att nöges säg åoLa ”Rör et hänna” tohundraförtefem gang om dan, men I tråo att man nöges böre brått vä gränscha för jä kansche ha naijn aning om vöre hä sij eut ine skåoLen nöförtijn.

Nö såv en, fast hä tåo dell en tjugo i eLwa delles en samne. Hä vijse sä ättåt att en ha stjite ne sä före hä’n samne så I nögese boijt opå’n meda han såov. En noij opplevelse som I rekommendär. I hedd ne skijtabLöja ine en possa å seda smeug I över dell rumme erschn Urban å hängd’n opa dö:rn. Han va:L no gåode gLa:

Hä var ju en hemskeli teur att vä ba: om i familerum jen opa hotelle så vä feck en ekstrasäng. Pottjen breijd eut sä ine sänga som om en våor en kung (häijn jär i schLäktdrag bårte far’n som et töck om att twinges å legg still opa eijn håLv sijd bårte sänga). Han ha töije ekstrasängen å I få tränges vä ången som vanlit.

FLecka då? Vöre hav’e gått för lage henasch? Nja, et så väL, men hä spela et så stor råll i kwe:L. I kwe:L knäpp vä åt öga, tacksam för GB-glass’n Piggelins eksistensch, meda vä hå:L tumma att Pottjen jär nåijd under mårandagensch äventoijr jen i Ume.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s