Man sko våra handlingskrafti, men dell vikke prijs?

Nö ha I jobbe fäLat för haijn ganga å I djär ledi gåode gott fjårtan dåga. El ledi å ledi, tijdn kåm å våra foijLd dell breijdda vä grejen å djära, umecup, OS, fåra bårt, läsa inför höstn, hinn kLepp mä,  våra vä skjitånga, ja, jä förschtå:. I längt delles den tjugånde i agusti då eijn far å jo’obb, eijn sko ope skåoLa å den annar dell dagis å schöLw sko I hi’iss fLagga å sprint runt jen heijm å spela musik å dansch som en geud å hwi:L mä ötemilla.

Då man ha jobbe trij netter å ra: å et fått sova så mötje om dågan av åoLika anledningom så jär tåLamåode gåode låkt, å I veijt et vo:för hä vart plane:re att djära så mötje ida. I hann et sova. HåLv ti’i våor vä opa vårdsentraLn i stan vä FLeckas he:L å få: man en tijd om sommarn nest’n lä:kar så nöges man tåga vo man få. Seda åkt vä del Storfors för vä var ju ne:r å hälse opa nest gambLen där.

Om I då ha’a schLeute den å före heijm å lakt mä så ha’a tåLamåode räckt dell länger under dagen än vo hä djåoL för mä. Vä packe in Pottjen ine biLn, fåor åt friluftsmuseume i Gammeschta:n å å’åt där å vandre omkreng före vä fåor del sta:n för å ekipe:r Han I båo lave. Håva jä handle kLeda vä’n ka:r som helst vell våra ine garascha å som helst vell lu’ukt diseLn å som et broij sä om en må’åL motorblåkka ine fijnkLeda ”för ’n spill ju åssit”? I holl å va’aL geudat å seur vart I så hämst då nasom hvor pLagg I holl opp et var bra å et var schwårt ine färga. Pottjen var et så nåjd han heller då han nögese sette ine vangne hansch å titt opå då vä trängdes blann turista å LeuLbåon. Han feck en Piggelin å så var han naLta nåijdare, men hä var över då gLassn var schLeut. Han schweijttese å var tråoijtt å var hångra om hvortanne restn av dagen å ha raLe mest delles I schno:L’n i säng klåkka sju.

I samne vä’n å hä ha I väl et ränkne vä för nö sett I jen. Klåkka jär en kwart över eijtt å I kan et sova. I ha leka mötje å djära a mörrnom då fLecka å vä nöges fåra dell Storheijda för å handel nager gjejom som ett hansch vä förra ganga. Hon jär jettar å handel vä för a töck om hvor grej som I hev opp, men hon kåm vä så mang förschLaga opa sån’t hon töck om så hä ta:g läng hä å.  Stackarsch påjk, som nöges föLe vä. Stackarsch ma’amm å.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s