GLassa håij tåLamåode mett.

No jär hä märklit att varmdågan ållte sammanfåll vä döm dågan då man ha som mest att djära. I ha schweijttese krengom kne:na hä de ha vöre varmt. För hä ha vöre varmt i Pitstan ida – döm sa’a noijest opa teve att vä ledd temperaturliga ine Norrland ida. I jär ingen värmedörkar, ötan I djill såoLa men hä få helst et våra meijr än att man kan håva langböxen ötan att dåij opå sä.

I trådd ändå att hä skull våra perfektvä:re för å fåra opa Storheijda för att I trådd att åll ander skull legg opa stranda å såoL sä, men så fel I ha’a då ållihåopen våor opa järnaffärn som få eijn å tänk opa decembershelga, å seda då I ha’a handle en luftmadrass å en glass åt pottjen,  så fåor ållihåopen vä mä del affärn som håva bilan som i sorts tema å där tåo hä nasom förtefäm mineut för å tjö:p en eLäktrisk pump åt madrassn den. I handle en gLass åt pottjen den å. Tråo jä att ’n jär töst då’n i:t glass’n? Jå höuvva, å då’n jär töst då sko jä veta att I trijvs nanting. Hä jär bara sönd att ’n glass et räck lä’äng ine värmen jen.

Seda stjusse vä fLecka åt Selsborg för att hon sko sova bå’årt nö åter å då vä fåor däda pottjen å jeg stanne vä dell å såg naLta fåotbåll fast fLecka jär juste:re ine fåota sijn. Att sij fLeckas lag spela jär som å våra opa’n  Johannschonsch sLäktträff vorenda match. Hä jär jeg, n’Domus, a Lill-Eva, en Stefan, a Marijanne å a Bäckström å ärda våre. A Elsa kLapp hendren sijn där a sett å titt ne opå åss. Hon jär no gåode ståLt över åss tråo I.

Nö sko I gå å nju:t hä I jär alle:n jen heijm (om I et nö räcken pottjen som legg å så:v). I sko start en maski:n å twett å eijn vä disk. Vå fåra åt Ume åt torsdagen å I ha et kLart vo vä sko håva vä åss än. Märklit åckså att a Rut et jär jen i kwe:L heller.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s