www.gerillatapeche:ring.nu

Högt opp opa önschkelijsta mijn jär att naijn gang få djära en brå:kwe:L. (Hän vä att få tåga sä en såovmårran som en deijl tåLa om hä kåm nö åller å hend meijr seda vä feng Pottjen våre). Om ändå et I ho:l opå vä proschäkta jen heijm så kansche I skul få sova naLta meijr.

Den säxtonde öte november förra å:re börd vä renove:r ine källarn för åssit ha vorte gjåort den ne’e seda döm böggd heuse jen 1978. I ha kå:le rumme den för en trä-sarkofa:g för  om man seg gjillestögo så lå:t hä gåode råoLit, men I rum så ha brunt tak, bruna väggom å i brunt golv kan för heuwades et våra naij eutröm där man kan trijves. Fast förresten, hä ha fonnese eijn. Han I båo lave. ”Hä jär fint vä träfärja” skul en ha sagt om en tåLa pijtmåLe, men då I ha levt vä’n i nasom femtan år så ha I lärt mä vöre man sko djära för å få som man vell – hä ha dock koste opå gåode mötje å lä:r sä. I ha lärt mä att I nöges giva ett förschLag dell förändring trij ga’ang å han sko neijk förschLage mett trij gang.  Nesta gang kåm en dell mä å presente:r förschLage mett som sitt eget. Hä tåo läng å väL innan I förschtåo att I nögese bijt mä hart ine tånga för att bara säg – ”Men guuuu, vo du jär schLeug som ha kömme opå heijn schöLw”.

Nu jär hä hwitt den ne, å I feck mä en fåndvägg å vä snögga tapetren, men då sko jä tråo att gobben fåor åt tv-affärn å tjöft en säxtetumstv så nö soijnsch knappt väggen å doijrtapetren mijn. Men hä vart så fint i övrit så att rest’n bårte källarn såg leijd eut så vä ha måle å tapesche:re ine datasaLn, ine hall’n ötaför vapensaLn, lell-dasse saken bara en tv å i kylskåp så skull man lätt konna båo den in. Nö håll I på vä sistrumme innan vä fLötte opp renoveringen dell övervåningen. Neu ikwe:L då I ha fä:Le inlägge jen så sko I gå å gerillatapeche:r ine FLeckas rum. I jär tråijtt men I nöges fä:L för I sko hela hälga å nesta vecko våra vä i Ume. I håijr ju nö vöre nager bårtå jä frå’åg vorsch en jär, Han I båo lave å om et han kan hjöLp mä. Söijn jär hä jen heijm då ha djäll å fix ine rumma – han schö:t om ta:ka å golwa å jeg vägga, så hä innebär att I tapesche:r å I må’åL vägga åssit meijr. I jär nåijd å I tråo kall’n jär nåijd å för han ha et leka mötje tåLamåod vä mönschtra opa tape:tren som jeg.

Vä sko rijv trappräcke o’opp, men hä gå et djära då pottjen jär heijm så gav som förschLa:g att I kond ju tåga i tåg å fåra bårt i tri el fi’ir dåga. Hä töckt’n var en bra idé, så nö nöges I finn na råoLit att djära. FLecka vell sij Kiruna å jeg ha velt sij krigsmuseume i Narvik så hä kansche vaL just lämplit.

Nö sko I heva opp arbetskLeda (de mest otvette kLeda betoijd hä egentligen) å heva mä oppätt väggen. Hä jär et så råoLit å tapeche:r, hä jär nasom misä:r delles man jär kLar.

Lev å må!

 

 

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s