Veta jä hvem ‘n Herkules jär?

Hä finnsch en repLik ine ijsländschka fiLmen Korpen flyger som ha fastne för mä – ”Du dRäptöRn bRortheRn min” å hä nöges våra na undermedvetet ine mä som hä fått hä å fast’n.

Då I var säx år föddes han som enligt måora våre åller nanschtin ha gjåort nage fel. Han som, i henasch ögom, vander opa jåoLa jen vä naLta meijr rättigheijtom å vä naLta meijr pondus än åss ander schLåsaårvom, å våra jä naLta relischö:s å jä så konna jä list eut hvem han kond våra schLäkt vä.

I tåLa ju förschtåss om bråorn men, en Herkules (ja, han heijt ju et hä, men I well et att’n sko tråo att I sko jära han dell nagen tjändis å därför jär’n maske:re opa biLdn). Han båo ne’e Stockålm vä fjälla hansch å to ba:n som våra gullat nanting för döm våra lijk mä. Ja, så läng döm et öppen käft’n för döm tåLa INTE pijtmåLe, hä jär eijtt som jär säkert.

I ha et ållte vöre så snäll vä’n, å I jär gåode säker på att hä beråo opå att han kom som frälsarn då’n var liten för vo än han ställd dell vä så vare et så fallit å han feck väx opp vä i anne regelvärk än i visst anne ba:n ine heuse våre. Han breuke komma å schLå dell mä å I gav åt förschtås, å då keute han nest morschan å strax därett ho:Les över Storfors ett schongande ”Jeanette” (å I heijtt ju et hä, men då I var tåLw töckt I hä va vackraste namne I ha hort).

Han vart ju helvittes bra då han vax opp, men eijn sak som han var då å som han jär neu jär jettlu:re. I ha konna retes vä’n så han ha skråLe å knappt tordas sova allén om nåtta. Om I skul berätt om åll ganga I ha dreve vä’n så skul häijn inlägge åller va’aL fäLa, men I kan ju deijl opp döm så I kan djära en töcken den föLjetång bårtå’n. I jär fullt medvetn att jeg kåm å få’åll ine öga opå jä, men om et I ha fostre’n söijna så skull’n åller ha vorte så framgångsrijk å tje:n så mötje penninga som en jär neu – egentligen, då I tänk ätt, så skull I behö:v stji’ick en en räkning.

Jen kom nager bårte grejen I gjåoL:

  • I sa åt’n att hä bådd en ”Torggumm” ine garderoben hansch, å att hon tjänd å träffe farfar’n våre som dödde före’n Hercules född var. Se:g I åoLe neu så hwiten ’n ope öga.
  • I lu:re’n att han var egentligen adopte:re bårte Zimbabwe å heijtte Otto Harare, å då han ändå var så schLeug att han ett trådd opå mä för han jär ju bLeijk å döm som kåm från så sydliga breddgradom breuk i allmenheijt våra schwå’årt, så böggd I opå vä att föräldren våre ha lete’n bådda ine i ”syrabad”.  I breuke schång för’n (å I schång hvor april då’n Otto ha namsda) ”Otto Harare, bada i syrabad”.
  • Hvor sönda: då I nögese  föLe nest morföräldren i Gammelschta:n så berätte I att radarn opa Måttsundsbacken var en äggkopp åt trålle som bodd ine berje. Hvor sönda! I fLeijr år!¨

Hä räck nö för nö håll I skratt i heL mä. Seda vä vax opp så äLsk I’n nanting så guschens, fast han kan i e kort ögonbLick förvandles dellbaks dell stjitången som ållte feck som en velld å som et behövd ta hänsyn dell naijn ann männisch.

Nesta inlägg om en så sko jä få håijr om när han var vä å tävLe i Vi i femman, å om den ganga I bränd’n vä’n heijt knijv å då han holl å stjit ne sä ine passkontrålln ope Arlanda då I ha fonne passe hansch naijn vecko före, eller så va:L hä vöre Ted Åström (Olyckan) feck’n å skrå’åL, eller vöre han skul sij Alien vä mä, eller vöre han feck smeijknamne Bananaflavor, el vöre mormåora våre sa att’n såg eut å våra eutvecklingsstörd (hä jär sant att a sa’a hä). Herre je, I kan no skrijv en båok om en.

Å förschtås så kåm hä i kärleksreportasch om vöre lage Storfors Wanderers ha töije opp kampen för å höij statusn för piijbåon i förschingringen. Men hä va’aL då höstsäsongen kom igang.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “Veta jä hvem ‘n Herkules jär?”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s