Palt’n, prinsessen å kåoen

Förscht nöges I nämmen possapalt’n som I gjåoL igår – han djick fint å snecker dell frukost’n å han småka bra då I steijkt opp en dell lunch å han var i årning då I mjöLkstu:ven dell middag.

 

Som så ma’ang adder dåga så hav et så mötje hende som kan våra å intress för naijn a’ann än mä. På föremiddan så fåor jeg å ba:na dell Granparken i Åijboijn, fast I et töck om kåoen å döm ander dju:ra ine parken den. (Värschte jär ju att restaurangen dömesch ha stängt hela sommarn). Vä fåor dijt för å träff n’pershåon som I et ha träffe på 20 år gåode preci:s. Hon jär lika trevli neu som a var då, å hon ha ett åldrese en dag. Hä var riktit råoLit att tåLas vä en stand å I hoppes att hä et dröj tjugo år delles nesta gang. Hon skrijv å en bLågg, fast opa schwänschka, å hon jär tju:vråoLi så hämst. Velle jä skra’att så sko jä gå hittjen ätt jä ha läst fäLat nest mä. Bloggen henasch heijtt Prinsessan på ärten . I lä:s’n hvor da – å I breuk et läsa då I jär le:di.

Då vä kom heijm fåor fLecka nest n’kompis vä eijn gang, fast et före ho:n å bråorn henasch börd å ra’aL åt vorander för åssit. Han jär et to å:r än å han fåtta et mötche, hon jär äLva å hon vaL geudat opå’n – ra’aL opp åt’n så I håll å förlåor förschtande mett. Ållt häijn hende förschtås meda I ringd opa nager bLåcketannonsom så att I feck stjämmes vöre hä le:te ine bakgrunda. Hä jär inte jett plane:r samtaLa då man vell håva en möbel bårte möbelaffärn i Haparanda som et dellverkes na meijr å man nöges du’uk opa telefo:n då man finn åt’n. I sko å sij opa eijn a mörrnom i LeuL. I ha to schLäpvangen opa gå:rn men I hav åssit å dråga vä. Hä jär ju i probLem I nöges låijs å.

Å så ha I tacke nej dell na för annar  ganga den här sommarn å I böre tråo att I jär et bara naLta geudat, ötan gåode geudat – för et fankuLn ha man väl våra löckosam trij ga’ang i ra:d? I hå:L tumma mijn o mågan värk….. Häijna låt kryptiskt, nanting, men jä få våra nåijd vä hä en ströko.

Klåkka jär nö strax bakätt ni’i, å fLecka lova att a skull våra heijm klåkka fäm så att I skull få böre tapesche:r inte rumme henasch, men hon ha då et kömme heijm än. Et faruLn kan man neijk ho:n å våra vä kompisa, men irritaschåon men väx då I ha så mötje att jära då I jär allén heijm ine grannväre.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s