Drabbes sörlänninga ha:Lar bårte paltschwi:men?

Ida sko bLågga jen tje:n som konsumentopploijsar för I ha pråove na som I fann opa affär’n i Porschnese. En produkt som et kansche ha störscht markne jen nest åss, ötan jär mejr rekte dell sörlänninga – pijtpalt’n som Kungsörnen toLk en.

Vöre veijt I då att han jär meijne för sörlänninga? Ja, hä fennsch nager le’troda dell hä:

  1. Bara att produkt’n finnsch. Tråo jä en stockhåLmar stå: å skåLa päron då han kåm heijm bårte jobbe?
  2. Instrukschåona nämn et ensch åoLa paltschLeijv el paltgroijt.
  3. Hä gå, el rättare sakt döm rekommende:r att man använd to kastrull då man kåok palt’n el om man bara hav eijn, så sko man kåok ti’i paltom åt ganga.
  4. Om man sij opa bild’n så håva döm kLeft na grönfåor som I djiss jär na perschille – å vem jär så? Et en pijtbåo.

En tjilospossa innehå:L hweijtmjö:Le, kornmjö:Le, havermjö:Le, ströbröde, pärofLingen, såLte å sockre å man sko bland opp pulvre vä tåLw deciliter å vattn. Hä var jettblande, nanting. Pottjen töckt om deijgen men I holl å spoij å’å’n.

I gjåoL som hä ståo opa förpackningen – I använde et naijn paltschLeijv, I mjö:Le hendren som I åller ha gjåort föreut å hä förvå:ne mä mötje att ha funge:re. I schLäft ne döm direkt ine heijtvattne. I använde däremåot paltgroijta men, för hä vaL nåo förat vä han. I jämförd storleijka vä’n tennisbåll som hä ståo. I löckese et få tjugo stottja – hä vart bara fjortan.

Smaken då? Ja, döm våor et nå’åk på naij sätt, men I ha föredröje döm vä naLta meijr såLt. Ånga töckt om döm å vä åt döm vä smöre å sylt’n. Skul I djära döm naijn fLeijr ga’ang?  Jå, hä tråo I. Hä var lindrit då man schLäft skåLa päron å bära fram kwarna.

ProbLe:me neu jär att I ha 10 paltom kwar, fast då ha Kungsörnen djive åss tips på vöre man kan gräddstu:v en  dell midda: i mårran, eller djära na som döm kå’åL ”Paltipanna” å hä jär oppsteijke palt’n vä fLäske å grönsakren som man i:t vä röbettren. Hä lämmen I åt ander å pråov.

Vöre I sko work tapesche:r inte fLeckas rum ikwe:L veijt I et, men I veijt att Kungsörnen ha löckese få dell häijn vä paltschwi:men alldeles förbanschkat.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

5 reaktioner till “Drabbes sörlänninga ha:Lar bårte paltschwi:men?”

  1. Du sko håva stort tack som hava häva dä inne posapaltn. nu konna i kansche våog jära heina heim nest mä. Fast i hadd e anne märk oppa possan miin. I sko medel vöre hä gå ifall i nöges test nann da åt vecka. Kram oppå dä!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s