Separaschåon å i heijm nest-reportasch

Försch så nöges I böre vä å förkLa: r vöre I kan våra så dåmm å medde:L töckejen opa bLåggen, men I ha fått lä:r mä att man nöges deijL vä sä bårte hä som jär perschåonlit å sånt som jär schwå:rt vä lä:sara så döm kan relate:r dell tjänschLen man ha:v å helst sko I djiva jä en schans att välter jä ine åoLöcka mijn. En kompis åt mä som ha en bLågg skreijv för i tag seda om en kwi’inn som tåo eut en bLåggannonsch där a mede:le att a ha’a separe:re å hela ållte djick eut opa att a et velld tåLa om hä. I tänkt då att hä et var så geudat å funge:re för ho:n så funge:re säkert för mä å.

Jeg jär ju för schnåL att betåLa för en annonsch så I lämne dömjen rådan opa Fäjsbook igårkwäLst:

I sann blogganda så vill jag meddela innehållet i morgondagens inlägg redan nu – jag kommer att berätta att vi har separerat och visa ett tvättäkta hemma hos-reportage. Tydligen ska man leva hela sitt liv på nätet och då gör jag det också. Men jag vill inte prata om det….

(I be om urschäkt att I skreijv häjna opa schwänschka men I nöges förschö:k låck vä mä döm som et konna må:Le våre).

Han I båo lave såv ett länger ine heuse ötan han ha skaffe sä i eget boende å I båo kwar vä ånga ine heuse. Han ha lämne sänga våre för att naijn a’ann ha töge pLats’n hansch ötvä mä, å noijen jen töck om å le’egg tvärschöver ine sänga. Hä finns däför ingen pLats kwa:r åt gobben. Han ha då töije opå sä att fLötte eut ine tälte opa balkången å I tråo att ’n trevs gåode gott vä:L den eut. Då man sij täLte så kansche hä et sij så manLit å stort eut, men vä ha förschökt inre:d hä så att’n skol håva hä’n behö:v om nettren. I smeug eut i går kwäLst å tåo biLda jen som en hämnd att ‘n  snarke så att hä ho:Les enda in.

Jen sij jä schöLwen vöre ångkarsloija sij eut.

TäLte jär et så stort, men hä jär litet å trangt samtidit

Jen sij jä bibliote:ke å garderåben.

Han jär gLa då man kåm å häLs opå’n den i’inn, å han i:t, stji:t å sij teve vä åss,  å I nöges ertjänn att I jär gåode avenscheuk att’n få le’egg där’e jär kåLt, för I håta då hä jär varmt då I sko sova å pottjen våre jär som en Harviakami:n hvor nått å I få schweijttes nanting. I funde:r neu om I skul tåga Han I (breuke) båo lave dell dåomståoLn å be döm skrijv ine protokålla dömesch att vä nöges alterne:r vem som sko sova vä pottjen å vem som sko nju’ut opa balkången. För han kan väl et våra så nåk att n bejä:r ensam vårdne om täLte……

Nesta inLägg kåm å handel om reakschåona I ha fått om häijna….. Om man ha:v en bLågg som heijt NaLta waller så sko man no tåga ållt skribäntn seg vä’n noijp å såLt. Hä jär en bra regel! Ållte!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Separaschåon å i heijm nest-reportasch”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s