KLagovijsen å kärleijksvijsen

I kwe:L va:L hä e inLägg vä i biblist inschLag. Eijn deijL bårtå jä minnsch att I kLåga et na måttlit för i tag seda å nö sko I kLåga naLta meijr. Förra ganga trådd man att I befann mä i Jerusalem å ida sko I nagerscht ne:r – I veijt et eksakt vorsch men hä jär i samma områ:d tråo I. I Bibla finnsch hä en båok vä titteln Klagovijsen å I hav et läst om döm eller ensch hört naijn schång döm, men I töck namne jär passande å na som I kan relate:r dell.

I ha ju en påjk jen heijm å han jär född i oktober tjugohundrati’i, så om man räcken ätt så jär’n et to år än. Han jär gåode bra opa å finn opp grejen han et få jära eller töcke han jär för liten för å kLa:r å. Han jär tuff, men samtidig rädd å sä. Han äLsk bilan, bussa, traktora å gräskLeppara.

Han jär gullat å I jär evit tacksam att I hav en, men om man nö skul få änder na opå’n så skull I uppgrade:r sömmenprogramme opå’ån. Hä gå et i årning å hä värk et gå å rätt dell.

Hä ta mä miLa en håLvti’im  dell to ti’im å få’n å sammen, å han kan du:r å fLeijr gang för å sprätt dell å våra fort ope beijna å ho’opp ine sänga. I ha ju som åftast anne I nöges jära om kweLan, men hä broij en sä et om. I ha funde:re om I skul be naijn lä:kar förschrijv nagar injekschåon vä valium som I kond giva’n då I töck läggningen ta för lä’äng, fast hä jär väl naijn som  ha:v  ”reservaschåonom” mot töcke som ha tijd å träff mä neu under semästern.

Hä jär et bara då hä djäll å sova som en jär naLta egen. Hä jär gåode geudat jen då’n sko ita å. Han jär dåLi dell å ita anne än schwårta oliver, ost’n, tomatren å kå:lkorven OM man nö et veijt om hemliheijt’n för å få’n å ita vosomhälst. Man behöv bara frå’åg en om katta vell håva na å ita å då va:L en en ka’att å it opp ålltihåopen.  Vilken schwållbåbbar!

I da var hä preci:s trij ma:ne dell’n foiL to år å som tid’n gå så fLött’n rätt nö hemmifrån för å va’aL i pråffs å naijn sort. JEG hoppes på att’n va:L en noij SchLa:tan eL en noij SchLang, men I veijt ju att hä finnsch ander jen i heuse som hoppes att en sko väks opp å djära na som en behöv en traktor för å överle’ev å må bra.

Hän vä å må bra jär väl viktigast anta’a I, å han få schöLw väLe vo’n vell va’aL – bara han et vä:L å våra dåmm. Där gå gränsch’n!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “KLagovijsen å kärleijksvijsen”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s