I gLömd tåga i kort opa kamera

 

Ida seg I et som franschmänna ötan I vander vidare i vä:rdn å seg som spanjåora – pårr djåss….. Jär man et nåo stresse så no fankuLn kåm ander opå vöre man sko vaL meijr exalte:re.

I gjåoL hä! I stäLd opp opa å va’aL intervju:e å tjufi’ir Nårrbåttn. Här jär ju bara lokalnoijheter, men herre je, I kond då et ha vöre meijr nervös för å träff hojna. Hon var naLta einvijs då vä tåLase opa telefån, men I jär gåode einvijs I å, så I hann tänk att häijn va:L et å, men hon vijse sä våra gullat nan’ting å var i proffs opa å få mä lungen. Vä träffese opa bagerije som a Annika drijv ine boijn våre. Fast jä sko veta att I var helljockes  medvetn om att I tåLa geudat å grimasche:re som I stömbeL där I satt. I lö’öge å om eijn sak för att I visst et vo I skul schwåra då hon tvärfråge mä voför I ha bört å bLå’ågg……  I lö’öge om to saker egentligen, men eijn var ju för inschLages skull å hä var et men idé heller.

I tåLa opa schwänschka för reportern var en LeuLbåo, å hon ertjänd att hon ha förschökt läsa bLåggen men, men et löckese vä hä. Hon ställd en rad å frågom å I schwåra så gott I kond, men et veijt I vöre ander töck I schött mä. Sko I våra ä:rli så broij hä et mä så mötje heller – töck jä et om inschLage så få jä boijt kanal men då miss jä gåode mötje schwåLL bårte mon men.

I feck å läsa bårte bLåggen men, å hä wart som hä wart. I veijt et om hä ensch ho:Les att I jär pijtbåo. Hon filme då herregu mötje för i reportasch som sko våra nitte sekund. I tråo et att I schwåor då hon fiLme eijn enda ga’ang å hä sij I som en seger.  Annarsch jär I en töcken perschåon som gärna fLijk in nagar åoL som kansche et pass jä ållomschtansch.

I schwåor desto meijr då jeg å Pottjen skul fåra in dell stan för å sij då fLecka trä:ne hambåll ine Norrmalmiahall’n (om han heijt så nöförtijdn – döm kan ju ha boijtt namnen dell PDOL-arena el na töcke som döm håva gjåort vä Kwarnvalln å ASSI). I fann et åt port’n men, å hä tåo nasom en håLvtijm innan I fann åt’n ine Pottjens rum ine en lå’å. JEG hav et hett’n där kan I lova jä. Seda ha han honne gjö’öjm eijn bårte skåon å då feck I schwäre naLta meijr. Schwäre å schweijttes!

Neu så ha I fLåkka eut ine soffa framma tv å I tänk et rö:r mä delles I sko gå å lägg mä. I föreschLå jä jära samma. I sko et schwäre na meijr ida heller – om nö et tvn gå sander vell säij.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

3 reaktioner till “I gLömd tåga i kort opa kamera”

  1. I måran sko i sij `äätt vöre hä djikk föR dä: fremdärom ka:mera. Döm ha: tenkt sä dell mä: ida. åkksa, men endre sä, -i baå ju bake båLken- å hä få man väl våra gLa:d över, ja, åt i baoå så ìill dell alltså. Som gameLtjäling jär man ju et presis na ”fotoschenick”, men i fek låsses våra nalta äkspärt opa telefo:n. -Nö nöges i båra få fr`ååg: Håva vä jobbe ihåop opa Komvux nea Boijn, för gaåode ta:ge seda? Hä le:t så opa namne dett. Ja, i få väl sij i måran. Dö vaL håva ne! Å fortsätt skrìijv! Hä vell dell om vä sko h`åål språ:ke våre nagerschtner levandes.

      1. Men gullansch! Hä var då snellt; villken kompLimang! Å så åohällvites råoLit åt hä böre fijnnes döm som empeL dell å kLö:s sä fast öte värdsspråke våre, fastänn hä böre böhöves järt-lung-maschi:n del hä. Ha:v e!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s