Ha:Lsminke nanting, men I vann

I nöges böre vä å säg som franschmänna: Månn djö: om dagen jen. I såov knappt na nåtta dell ida, fast Han I båo lave kLåga att’n ho:L att I snarke jöning fönschtre. Jöning fönschtre, seg I för att han fåor opa minisemäster han igårkwäLst då’n fLötte eut ine täLte då pottjen såov tvärschöver sänga våre. Han frå:ge om I velld föLe vä, men I kond et lämmen ången heijm allén.

Då I kåm eut dell kajen öte Norrbottensteatern ätt i mö’öt så såg I att I ha’a misse i samtal å att hä fannsch i meddeland från en fLeck som jobb opa i nojhetsföretag å hon skrejv att hon velld träff mä å tåLa vä mä om bLåggen jen. Fåtta jä paniken I feck – som I ha sagt fleijr gang så hav I ju et na: å säg men töcke som et ha na intressant innehå:L låt ändå ohelvittes råolit opa måLe våre. Å tanta som skrijv häjn (JEG) jär et intressant för fem ö’ör – en förte års tjälling som stude:r vä to ba:n som djär a geudat å vä’n kar som et jär heijm så mötje.

Ätt hä I ha schwåLLe naLta så bestämd I mä för å ställ opp å träff döm åt onschdagen, men I ha et lämne in hä tjändisa kå:L /rider/ el som man sko uttåLa ne rajder – å hä jär en li’ist vä kra:va som I sko ställ för å leta döm träff mä:

  • I vell va’aL fiLme vä’n kamera som jär eutruste vä i snögghetsfilter. I ha sitt honna von Sivers-tjällinga i verkliheitn å hon jär gåode leijd ötaför bild, n’Ernst jär fiLme vä samma, ha I hort.
  • I ha å hort att n’kamera lägg opa fem tjiLo så döm nöges använd en lit’n eijn vä i litet åbjektiv, hälst en mobilkamera.

Som jä sij så ha I bara to saker opa lista men, för I vell ju et verk stömLat eller låsses som om I jär na speciellt.

I ha faktiskt vöre vä i TV förr kåm I opå neu då I sett jen å greuv mä som värscht. Nittanhundranitteni’i så var I vä å tävLe i na som heijte ”Europachansen” å hä var en tävling om att vi’inn en reijs nagerscht. I vann en deltävLing å så feck I fåra åt studion å vara vä i finaLn å tävel måot to ander perschåon som vijse sä vara panschone:re. (Hä jär viktigt å veta). I wart sminke som om I skull eut å da’ansch kreme en stöLp opa en pårr-klubb i Gdansk å sedan förkla:are döm vöre hä skull gå dell – man skull ra’aL namne sett då man kond schwa:re opa hä döm fråge. I tråo hä var han som förscht schwåra rätt opa fem frå’åg som vann. 1999 var I fortfarande ång å vacker å reakschåonsförmå:ga men var på topp å då döm fråge vo huvusta:n heijt i Po… så ha I honne ra’aL innan döm ha sagt ”Polen”. ”Legendarisk jåoLskresseger” tåLa döm visst än om opa redakschåon. I vann en reijs åt Tjöpenhamn, men I sorre mä dell en a’ann åt Madrid i ställe. Et fankuLn jär väl en reijs åt Danmark nage prijs åt’n vinnar – hä jär ju i tråijstprijs om na.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

6 reaktioner till “Ha:Lsminke nanting, men I vann”

      1. Jär dö som i djol när bana bådd hiem, i pråta schwänschka vä döm utöm då i var arg opå döm då ramme i opa bonchka för hä jär määir tjänchlen inne mååle.

  1. I tökk gott åt dö kan tåLa peijtmå:Le vä döm opa te:ve:. Dö förschstå: ju schwenschka, å om nö döm få: nalta djära vä å förschtå: vo dö se:g, så djär väl hä åsit. Hä jär ju dömm som sko arbeit.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s