Broij-n dä, Britta!

Vä prenumere:r et opa lokalbLade å däför så lä’äs I’n bara då I arbeijt,  å om förra nåtta läst I en insändar som feck mä att skratt dell där I satt alle:n. (Insändarn finnsch opa i kort länger ne:)

Insändarn var skreve av en kwi’inn (hä jär i antagande, förstås, men om jä vänt i tag så få jä schöLw bestäm jä) som ha före del i företag för å nå’åpp ögonbroijna å nö vell I att jä förschö:k sij häijna framför jä. Döm sätt a ne ine’n ståol å döm böre å pLå’åkk å hon sij ine spegeln vöre broijna henasch förswinn å häjn jär ju värschte – hon seg åssit! Hon sett å sij opå vöre döm röck bårt håre å hon seg åssit. Insändarn den gav upphåov åt meijr frågom än schwara. 1) Var’e förschtganga hon feck häden gjåort? 2) Voför nåpp a et schöLw? 3) BetåLa na för hä? 4) Vöre bestämd a sä för å gå just ditden för å skulpte:r broijna?

SchöLw jär i för snå:L för å betåLa naijn ann för å sette vä’n pincett ne:r öga mijn. I ha lärt FLecka men vöre hon sko jära.  Hä jär et meijr än rätt, töck I, å hon verk töck om att pLå’åg mä naLta, speciellt om I ra’aL dell naLta extra. Hä sko läres tidit, för et behö:v I na hjöLp men I låsses att I sett ine ’n salång å vaL välbehandLe å så må I så väL.

Då I var omkring tåLv år så skull I pLåkk broijna opa måora mijn men hon ra’aLe som en geudskåll så fort I feck tag opa i strå:, I behövd egentligen et tåga i naij hårstrå för att hon skull ra’aL ötan hä gjåoL a ändå. Att hon nöförtijn betåLa naijn a’ann för att nåpp ögonbroijna å hä jär en gå’åt för mä vöre den perschåona stå eut vä morschan raLandes för hvor strå hon ta’app.

Jär hä nu naijn som hav na töcken den insajd informäjschön om kwinna jen, så konna jä väl leta mä veta naLta meijr om schwara opa frågen mijn.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Broij-n dä, Britta!”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s