NaLta sisu jär et dåLit

   Häjn jär kvalite: opa eutlänschka. Nanting!

 

Om jä nu läst inlägge I gjåoL igår så veta jä redan vorsch I ha vöre ida. Kusin åt ba:na mijn jär opp å häls opå bårte Götebårj å I töckt att hä konnt våra råolit för a å få fåra åt Finland då hä jär så ne:r. (Jä veta ju att I meijn att hä jär så ne:r möbelaffär’n i Haparanda).

Dagen börd vä att  Pottjen men vakne en kwart i säx å han jär et stor nog att man kan säg åt’n att en kan tåga sä na å ita å sätte sä framma teven meda man schöLw leuk åt öga naLta länger, å gå’n bårte sovrumme så kan man giva sä fa’an opa att’n jär na som et’n få. I ertjänn villit att I jär en nåttsoddar å I töck att jär man et en jåoLbreukar så sko man et våra o’opp före tuppen. Att en kLeijv opp så brått var förschte som et gijck som I ha velt. Annar saka var ju att I ha schLeut kaffefiltra å fick dreck te. Te? No jär hä väl gott vä te, men et om man nöges håva sä kaffe så man sko vanken i årning. Då I satt den ine onschken å drack varmvattne så vakne fLecka å bå’å ba:na börd å gnäppas vä eijn gang. I wart ju et så mötche löckLigare I bårte hä, men ätt I ha dusche så packe I in onga, i litar ba:nvagn, en vä’äsk vä bLöjen å sån’t den som man behö:v för småden. Vä fåor seda opa koopera å tjöft na å ita åt pottjen. Seda fåor vä åt LeuL för å tjö:p tapetren å toffLen å tandkrä:men. (Opa samma affär!!)

Vä pLåcke opp Kusi:n opa stögon å seda ba:r hä å dell Finland – I vejt ju att en deijl va’aL lyrisk åt natu:rn vä håva jen opp men för en 13-åre fLeck som jär en äkta balättballerijn så jär väl et skåogen våre så mötje å sij. FLecka men satt ba:k å hojna satt fram lave mä å döm bå satt  å stjicke vorander essämmessa   så I hoL å vaL geudat hä de pLinge ine bi:ln meda öngst’n ha’a dure å.

Torneå – vo håva döm å skroijt vä? Vä fijke naLta, vä ging opa Rajalla å vä fåor opa en affär som I töck om. Hä jär som Sabels på i sätt å döm håva åLLt – ötom kvaLite: opa grejen å kLeda, men hä jär både tju:sit å billit å hä konna jä sij opa bild’n den opp.

Vo I schöLw töckt var behå:lningen vä Torneå ida var Victorijatårje där man kan stå va eijt beijn i Schwärje å de anne i Finland. I sa hä et högt men I hedd ba:ana åt eijn sijd å schöLw ståo I i e anne lann å drömd mä bårt en stand.

Ätt I ha’a nasom schLöjese vä ongen som lärd sä vöre man kLijv opp bårte kundvagn inn opa möbelaffärn å då I ha pLåcke ne nasom åLLt I skult håva däda insij I att hä kåm et å römmes ine bil:n. I bå:r eut hä, nestan i panijk å I nögese stå eut opa parke:ringen å pack opp grejen för å få ne döm ine skuffen. Häijn ha I vä mä ine bi:ln: 1 soffbåoL, 2 sijdbåoL, 2 langa hyllom, en ma’att, en litar men tång firkanta båokhyll, 2 koddom, 3 tavelramom, 2 planschom, 500 värmejeus, 2 trijpack vä jeushå:Larom, servetten, en twettkorj, nagar pLastlådom, 2 bi:lpossom, 2 twistpossom, en järnståoL.

Hä var schweittat, men IkLare å å pack ine lell-japanarn men. Däremåot så var I tvungen å ri’ing åt freua ersch’n Jörgen, kusin men, å förkla:r att ha fannsch ingen plats för skå:pa som hon veld håva. Fast, som han förarje mä då’n vankne så herregu tidit så no ha’a I kont stjick skijtången våre vä länstrafijken.

Nesta gang sko I håva i storschLä:p vä mä. Å Han I båo lave.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s