En bi:l kåm laste

Ida å var hä ne:r att hä et wart nage inLägg då I sko åt möbelaffärn a mörrnom vä ba:na å kusijn dömesch bårte Göteborg. Ell I ha ju et sagt åt döm att vä sko dijt, ötan då vä skoL åt Haparanda-Tornio konna vä väL ändå et undvijk att heva åss in den å handel naLta. Sko I handel opa affärn den så nöges I sette vä katalå:gen å vä datorn å plane:r lä’äng å väL vo I sko håva.

Relaschåon I hav vä affärn den jär komplice:re, för I ä’älsk å känn att I ha gjåort en bra affär – att man kan håva 14 posa vä grejen då man gå eut dell bi:Ln å et betåLa för meijr än tri, fi’ir stottja, men I håta det faktum att hä jär så jett att tjö:p grejen för å seda heva bårt döm å tjö:p noija då man tjänn för hä. I ha berätte för jä att I förschö:k leva lijve mett under devisn /hållbar utveckling/, vikke innebär att man sko et schLöus vä tillganga, varken penninga el miljön. Affärn jär som i djift för mä, men I kompromiss vä mä schöLw för att konna fåra heijm vä gott samvett. Nö håijr I ju vöre jä åll frå’åg – ”Kompromiss?”. I sko förkLa:r.

Då vä nu håll å renove:r ine FLeckas rum så hav hon fått bestäm vöre hä sko sij eut den i’inn (fast I ertjänn att I använd mä å psykologi för att få’da att väLe naijn ann tapet än förscht’n  som koste 600 kråon rulln. Naijn bårtå åss nöges våra schLeug). Hon ha sotte vä katalågen i fLeijr vecko å ha gjåort en lijst vo som sko våra inte rumme – å då lijsta var fäLa då satt I mä vä datorn å kLicke opp bästoppfinningen nanschting – bLåcke.se! Bänken å hyllen som a veld håva fannsch i sta:n för 250 kråon å hä fannsch et i fe:l opå döm. Hä var som noijtt å den spåra I 700 kråon som I kan spende:r opa sån’t I et ha fonne opa ne:te. I fann sängen hon peijke eut å för en töcken den spåttstyver, schwensktåLara tåLa om. I ha hitte to hyll dell i Kalix som vä sko hämt opp för 50 kråon. Hä djär men kompromiss vä mä schöLw – att återanvänd ha ander et vell håva länger å I djär samma vä grejen som et pass in jen länger. Då konna vä åtminschtone närm oss begreppe /hållbar utveckling/. Han I båo lave broij sä et så mötje om vöre hållbarn nanting jär, ötan han si vorenda kråon som man spåra som en vinscht. Den var I gåode råoli, fast hä var et meningen.

För nagar ma:ne seda frå:ge I fäjsbokk-kompisa mijn om hä et fannsch naijn som veld håva i fint skrijvbåoL då I veld vaL å vä’de å et naijn veLd håva’ne. GRA:TIS! I förståo ju et att gra:tis betoijd ”skrä:pe” för ma’ang. Om torsdagen satt I in en annonsch opa bLåcke vä samma bild å skreijv att I veld håva 300 kråon för hä – å nagar tijm ättåt ringd en jiverbåo å veld håva ne. Hä finnsch hopp för Jiver å!

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

4 reaktioner till “En bi:l kåm laste”

  1. Hä va då et je! Sko i betal för å få besöjk å du så vel i då et ha nå skrä:p på köpe! Men om jä ta vä jä släpe så sko i nå konne årn så jä få vä jä na hejm förn billi penning.

    1. Åh, gud i himmeln vöre I feck funde:r innan I feck kLart för mä vo dö meijne…. I war dell å mägen tvungen å läsa inlägge en ga’ang dell. I hann tä’änk ”vo I gusch nammen hav hoijna drocke?”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s