Grä:se jär et grönar åt annar sijda

Då I vakne så stjeijn såoLa in jöning spjeLen opa persienna å I hann tä’änk att ida vaL hä änteligen att sette eut opa balkången å fijk naLta å läsa tiningen i lungn å råo. (Ja, så mötje lungn vaL hä ju åller vä pottchen heijm). I hann kåok kaffe å hämt tiningen då först’n börd å hä tåo inte läng innan den ann börd han å. Då tredjen tjo:L igang då gav I opp å börd å plane:r att I skul eut schöLw då gamblen hwi:l middagen för å djiva åt.

I båo opa en lit’n gato ine boijn våre å I ha värdnsch bästa grannom, å vä töck om döm nanting, men döm håva åll eijtt gemensamt drag – åll älsk döm å kLepp gräse. Om gräskLeppning våor en olympisk gren så ha I guld- silver- å bronschvinnara ötvä mä.  Jeg å Han I båo lave våra å den åsikt’n att hä sko nö soijnes att man ha vöre eut vä kLepparn å vä vänt delles gräse jär väL över fåotknöLa innan vä böre. I ha granna del höger å vänschter å en såoLa dag som haijn gå hä et å hwi:l sä.

Eijn bårta granna våre, n’S. kLepp gräse hvor tredje dag å I jär säker att döm som ta hand om ba:nen opa golfkLubben opa Nötön skul behö:v gå en kurs vöre greena dömesch skul sij eut. Hans kLeppar jär gåode töst, men då grannen nedaför tjö:r först vä åkkLepparn å seda vä en vanli kLeppar för å avschLeut vä å tri’imm gå:rn. Hä ta väl en da eL to å dömjen dågan fåll åfta samman vä döm dågan antingen Han I båo lave el jeg nöges sova då vä ha jobbe nått. Tredje grann våre nöges håva en farmar nagerscht opa gå:rn för den kLepparn jär ållte i farta. Han stå åller still om et hä rengen.

Hä djär ju bra att döm håva na å djära om dågan, för vä velle ju et att panschonä:ra sko böre drijv runt opa boijn ötan att håva i måL. I töck däremot att döm kond eutö:k område där döm kLepp dell går:n men, så I sLepp schLåss vä moijje, knort’n å getinga som attake:r mä. Sista ganga I kleft schöLw så ha hä rängne så ohellwites så hä måta et eut na gräs å a:se schLåo å fjårtan ga’ang innan i kom opå att I skul öppen leuka så ”eutkastarn” sno:L eut gräse vä en väLda fart. Hä funge:re å hä funge:re väL. Nestan för väL för där I djick bake, så fåor gräse i en välda fart å nasom bLästre bort stjinne bårte arma mijn å I ha grässtråna på ställa där såoLa et stji:n. Men I vijse inga tjänschlom å I ertjännd et att kansche hä et var en så bra idé I ha komme opå för Han I båo lave satt vä pottchen opa stutsmatta å skratte så gott åt mä. Hä wart då kLeft, men hä fannsch gott om tofsa kwa:r för I var ju nasom blind den i schleute.

I ha trij grannom som et ha vöre fram vä kLeppara sijn än, så om såoLa stji’in a mörrom så dreck I kaffe öte båoLe ine tjö:ke mett.

Lev å må!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

3 reaktioner till “Grä:se jär et grönar åt annar sijda”

  1. Let grä:se v`ääks å schlå: vä lijen. Hä jär et leng dell, så snö:de! Dr`ööm om åt såoLa sko stji:n i måran. Hä jär na waller bårte å Selma! Men så Åo-Härransch mötche trevLit dö skrijv!

    1. Å herreminje, jär’e deu? Deu som förelä:s å djär skåolböckren om måLe våre. I ha läst om dä. I ta’ack å bo’ock!
      Lijen han använd I bara då I jär opa stögon, jen heijm tjö:r I vä’n Stiga.

  2. Ha ha! Du skriver så förbaskat roligt! Kul att din sida har ”slagit igenom” utanför din FB-krets!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s