Tåstrumpskåon å korven

Ida vaL hä et i langt inlägg då I jär schleut ine skåLn. Ingen som båo ner el ine sta:n kan ju ha misse att hä jär fåotbåll som djäll å hä jär tjörkmartnen för döm som vele förschtör penninga sijn.

I skul no konna skrijv mötje om vöre hä et gå å tjö’ör ine sta:n hajna heljen jär, å bara vöre I schwåor då I nögese sete ine kö vä bi:ln förbi kanaln öte zon. Ha tåo nasom 20 minu:t bårte lasarette dell ASSI. Jär hä rasism om man pe’ek eut norrmänna som värschta irritaschåonsmomenta? Ha döm inga vägan vä meijr filom än eijn i hvor rikting? Hä verke då et så.

I var stresse för FLecka men ha spela en match i sta:n å I nögese hejm vä ho:n å pottchen innan I skul våra opa i skåoltjö:k för å tje:n lage henasch. Opa schwenska kå:Les hä för i /åttagande/. I håta åole den. Åttagande? Man håijr reijnt vöre han som kåm opå hä var en geudskåll.

I ha diske lave a Anette å en Tomas å I kåm i ho:g att I skreijv för nager dåga seda att I skull skaff mä en Rut om I vann penninga, men et fan sko I hä. I skull eutrust tjö:ke mett vä en diskar som döm hadd inte stortjö:ke vä jobbe ine. Han ferre å morre å hä tåo bara nagar minu:t så var åll disk reijn. Tänken jä schöLwen, man behövd bara di’isk to ga’ang i ma:nen. En sto:r investering men hä våor värt hä.

I förschö:k leva mett lijv så ”hållbart” för generaschåona som komma bakätt oss, å I nöges bara få reage:r då man jär beordre att snö’ör bårt mat’n som vaL över då man ha serve:re onga (el gamblen våre för den dejln). Et ensch grijsa eL kåoen få ita opp hä. Vo jär hä för schleuseri: vä dellganga våre? I va:L arj å I proteste:r. Reijnt hypotetist jär hä måjlit att kom Han I båo lave kåm å få håva vä sä korven ine nestjäLa i nager ma:ne. Hä, om na, jär hållbar utveckling.

Dell sist, innan I sammen så sko I vijs jä en bild opa skån erscha Charlotta. I holl å dåij då I såg döm för hä så:g gåode jört eut då I så:g döm förschta ga’anga, men då hon förkla:re vöre bra döm våor så förschtå: I döm bätter. Men no töck I döm våra gåode le’eijd än.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s