Turistkånsult? Hä vaL I åller!

En gra’ann frå:ge mä om I skul böre å giva tipsa åt turista vo man sko jära då man kåm dell Pjit, men I skrijv ju opa måLe våre så vöre skul turista konna läsa hä? Googleöversättningsmekanikn fungeer et riktit som’n skoL. Sen börd I å tä’änk – vo vejt I egentligen om vo man sko fåra å sij jen ine kommun våre?

 • Schwensbylijda ha I besökt ejn enda ga:ang och namne jär rätt för I leijd gåode gott hela tid’n I var där. Hä sij eksakt eut som opa stögon våre å vöre råolit jär hä då man tjänn sä rädd att schwärmåora sko du:k opp överållt?
 • Granparken jär ett dåLi om man töck om måta kåoen å hä jär I et, men ba:na mijn töck om hä så I stå eut ejn ti:im eL to om I nöges.
 • Tjörkstögon i Åijboijn – en tjörk vä nager småstugom kreme? Nja, I vejt et om I rekommende:r hä.
 • Paltzerian i Åijboijn jär nog trevli om man et kan kåok paltn schöLw (å hä kan I, fast Flecka men sa att döm ha bätter paLt än mä – hon kåm I åller å förlå:t för hä).
 • Hafsbade – I ha åller vöre den opa stranda. Åller! Å då sko jä veta att I jär nestan fört… trett…tju.. I jär gåmmal! I ha naturlitvijs vöre där å dansche o drocke, men doppe mä den? Åller nanschten. I vejt et voför , men hä ha åller vorte å. Å vett et vaL’e neu heller.
 • Hafsbade bjeud ju å opa Nimbys där ba:na, stora som små, kan leik bäst döm vele.
 • Museume? Nä!
 • Statsheuse? Nää!
 • Torge? Näää!
 • Schärgårn säg döm våra bra för turista, men I töck et om dju:pvattne så I hav et najn åsikt om hä kan våra na o vijs sörlänninga.
 • ASSI vä frihetsgudinna? Bara om et vinda legg opå.
 • Man kan fi’isk i Jiverbåoden å seda kan man föLe arkeolågstijgen om man vell. Vä nögese fåra å sij labyrintn den då I geck skåola. Hä räck. Jiver överhuvetage jär väL et i ställ man far dell om man schLäpp.  (Siste skreijv I för I veijt att fLecka ersch’n Tore Stenberg läs bLåggen jen å I tråo hon vaL heijt då man re:tes väd’a)

Hä jär bara å aksepte:r, sko man vijs na så nöges man åt LeuL el åt Bredsel. För nager år seda ha vä to spanjåor som bådd nest åss nagar netter å vä tåo döm opa ijsvägen åt Hindersåjn i Leul å döm töckt om hä nanting.  Eijn han pråove å ho´opp opa is’n för å test om en skul hå’åll, å han stjeijt  nestan ne sä då I skoije vä’n å raLe opp åt’n att en skull schleut då ijsa et skul hå:L.  Då ha vä tjort gåode langt eut. Hä jär tur döm spela fåotbåll bätter än vo döm förschtå: sä opa vintervä:re.

Ha I misse na? Vöre kåm hä sä att turista kom dell Pijt? Hä jär ju kLart att vä som pijtbåo dråga gåode mötje oppmärksamheijt då vä våra så Guschens fijn å våra lave. Så nöges hä våra!

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

One thought on “Turistkånsult? Hä vaL I åller!”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s