Häjn vä a Rut å en Erik

I städa oij en lå’å ida å fann en gåmmal trisslott ini’n. I vann ju åssit som vanlit män I börd å drö’ömm vöre hä skul våra om I najn ga’ang ändå feck vi’inn en schLant. Om jä vo’onn nagar miljåon, vo våor förschte jä skull djära vä penninga? Han I båo lave jär en ekonåmisk ka:r, nestan opa gränsch’n att kå:les snåL, så han skull no investe:r störstdeijl’n men I tråo att’n måijligvijs skull tjö:p sä eijn dell traktor dell samlingen hansch.

Jeg då, vo våor förste I skull djära? Hä jär jett å schwåra på för I jär så herregu tråijt opa å städa jämt.

I läst n’insändar ine en tining å där ståo hä att häjn vä Rut var en töcken den kwinnofäll. I förschtå et vöre man resonär då man seg hä. För mä våor ju drömmen om Han I båo lave veLd betåLa mä för å städa hejm nest oss. Et faruln få I na betart! Hä, om na, jär väl dålit för kwinnen, å i synnerheijt för kwinna jen.  Om I tjene nåo vä penninga, el om I vann opa tra:ve el opa Triss,  å om foLke krengom mä et skuLd skåcka opa skålln, då skull I håva fåLke som hjört mä jen hejm.  Kwinnofäll – hä jär väl ändå om man eutnötte naijn ann för egen vinning, men om I betåLa dä för en tjänscht å Sta:tn betåLa dä döm å, vöre eutnötte I dä då? I well ju et legg vä dä, I well ju håva skeure.

Om nö sanningen sko fram så ha:v I ju en Rut redan. Han heijt Erik Sandberg och han skotta gå:rn åt åss om vintern. I tråo et att’n tjänn att vä eutnötte’en – han kom då å gå vöre’n vell å gLa jär’n vorenda gaàng I sij’n. Han jär en töckenden männisch som åLte jär blijd ope öga. Vä töck så mötje om en ållihåopen jen heijm.

Å innan nö naijn bårtå jä seg na, så no hjöLp Han I båo lave dell heijm, men han nöges ju tjeén naijn a’ann han å. I skeur å twe’ett, men et faruLn boijt I na loijsom opa bi:ln, o et sko jä tråo att I schift däcka om våorn el hösta – no för att I kan, men I well et.

SchLeut å schwåll!

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s