Palt’n å vöre I breuk snecker ine tjö:ke om mörrna

Snickeri-palt

Hä gå ju et å håva en bLågg opa måLe våre ötan att tåLa om måLe  våre.

I jär palt’n ejn ga’ang per ma:ne å åftast så vaL’e fLatpalt’n för hä gå fortare än å heva fLäske in i’n. I steijk fLäske ötaför ine’n pa’ann. I schleut åller å förvånes över att hä jär så ma’ang bårte kompisa mijn som et veta vöre man jär palt’n fastän döm våra pijtbåon döm å.

I jär av åsikt’n att hä fennsch et naij reseft som funge’er för hä jär ju päron som bestäm vöre mötje mjö:le man behöv. I töck man bör lär noijpaltkåokara vöre man sko jära fLatpaltn först så döm konna hä innan döm böre vä fLäskpaltn. I använd vanlit hwitmjöL å, för I töck han vaL så kLadda om man använd kornmjöLe. I förschtå att hä jär som å schwäre ine tjörka för en dejl, men hä broij et mä. I he:v et kornmjöle ine leverpalt’n heller.

Jen kåm hä – sätte farmåora mijn lärd mä å djära fLatpalt’n.

  1. Man böre förstås vä att kåok opp en paltgroijt å såLte vattne. Ha dö ingen så gå hä lika bra vä ’n storpann.
  2. I skåLa nager päron (hä beråo ju på om man sko ita palt’n fleijr dåga el bara ein dag). Jä konna ju böre vä ti stottja rekorderliga påjkom.
  3. Seda så maL I päron ine köttkwarna (men jä konna rijv en å)
  4. Man såLt sedan päron gåode mötje (I småka vor ga’ang å hä sko småkas mötje bårte sålte)
  5. Man dellsätt så pass mötje mjöLe att en gaffel stå sti’ill om man tröck ned’n ine smet’n.
  6. Då vattne kåok,  dopp hendren dijn ine kå:lvattne, tag opp så pass paltsmet som röms och rull nagar gang milla hendren. Seda ta dö en paltschleijv (el en vanli storschlev) vä nalta kåokande vatt’n och hev ne smeten ine schleijva. Hä gå å å våra utan schleijv, men palta vaL et na grann, men vo jär hä?
  7. Stopp ne schlejva en stand ine groijta som kåok och vänd oij palt’n ätt i tag.
  8. Jär om delles smet’n jär schleut.
  9. Då palt’n fleut opp jär’n kLa:r, hä ta väl en tijm stojft. I pråov ållte  en palt vä nalta smör, för å sij om han jär nåo sålt å om en jär fäLa. Jär’n åosålt så breuk I så’ålt ine paltgroijta.

Serve:r vä steijke fLäske, limberesylt’n och smöre.

Få jä palt’n över så kan jä antingen steijk opp en ine naLta mjöLk å smör – I kå:l hä mjölkstuve palt’n å hä jär herreje: mötje gåodare än vo hä lå:t. Pråov – jä kåm et å stjäggLes – el så konna jä sätte jä å snecker en kå:lpalt del frukost. Ha betoijd att man stjä:r stjivom bårte en kå:lpalt å i:t döm va naLta smör. Här jär gott, nanting! Jä konna sij vöre man skol lägg opp hä opa’n tallreck opa bild’n ovaför.

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “Palt’n å vöre I breuk snecker ine tjö:ke om mörrna”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s