Nåtta vä semestre opa balkången

Ida sko I berätt för jä om Han I båo lave å vöre åolika vä sij opa heijn vä å djära grejen dellsammansch. I skreijv ju vöre vä fåor åt Ume om tijsda:agen å att I änteligen ha lärt mä att et nanschtin sä’äj åt’n att vä åller djära na ötan ba:na våre. Nu då I tänk dellbaks så skult I ha lärt mä hä för lä’äng seda. I jär et eijn som töck om camping. I ha söve ine i tält tri: netter i hela mitt lijv å hä vaL et en nått dell nanschting. Tekst’n jen handel om sist nått’n.

För trij år seda, innan vä ha fått pottchen så tjöft vä i gullat litet tält opa Rusta åt Flecka, men eftersom hä rengne mest så satt vä (jeg) opp hä opa balkången. Eijn kwe:L då Flecka såov nest’n kompis så kom Han I båo lave fullt laste vä koddan å täcka å sa’a att nö skull vä håva åss en töckenden ”mini-semester” som  n’Greger å a Ann-Louise fåor opa titt som tett. Ende stjillnen  var ju att döm tåo bi:ln dömesch å fåor dell’n stögo å vä öppne dö:rn åt balkången.

I sko må’åL jä en bild så jä konna si hä framför jä: to stora männischom ine i gullat litet tomanschtält vä råsa blommom.

Vä skratte å skratte så vä ho:l å piss ne åss å vä samne väl klåkka to om nåtta. I vankne en kwart över fi:ir då I trådd höft’n mijn ha gått å, å högerbeijne mett var nasom bortdammne. I krawle mä eut och la mä opa soffa. HåLv å’ått kom kall’n in, ålldeles bLeut i schweijtt då såola ha bört å hetta opp baksijda.

Vä lärd åss to saker den ga’anga. Förste var att i tält jär som i väkstheus där åll värme konsentre:res å den annar saken vä lärd oss, å som kansche jär den viktigaste lärdåomen, var att fijs man ine i litet gullat tält vä råsa blommom så sta:an feslukta kwa:r lä’äng å et så vä:L.

Lev å må!

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

3 reaktioner till “Nåtta vä semestre opa balkången”

    1. Ja, hä va ne:r att I ha skötte’n då’n fejs tredje ganga! Na anne stju:t vare ett lönt att eutfårsck ine lelltälte den. Hä ha bara et funge:re reijt teknist.

      Sent from my iPhone

  1. Hä var väl ändå för väl. Ha man vöre ihop e tag sku man kanske tält opa balkången oftare så at man kan skyll opa tekniska förhinder iställe för opa huvudvärka.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s