Eudmjeukkheijt’n å schweitt’n.

Herregud vo I ha besökara på förschta inlägge – över tohundratjugo stottja våor jä. I vejt et vo I sko säg – I tråo et schwenskåoLe ”ÖDMJUK” finnch opå måLe våre.  (I ha då åller träffe opå en töcken männisch bårte Pijt heller – värdspremijär för hä å kansche?).

I breuk säjj åt Han I båo lave att vä åller djära na dellsammanch eller att vä åller fåra nagerscht bara han å jeg ötan ba:na. Om man då lärd sä att håll åt käft’n nagar ga’ang…..  Vo I meijn? Håijr åt:

För nagar dåga seda så rengd’n åt en go’obb i Ume för å tjö:p en traktor å tåo en kompis vä sä ne å såg opa Zetorn, som en kåLes. Jåhuvva, han skulld håva’n och tåla vä kalln i Ume då’n ha kömme heijm för å få veta banknumre åt’n. Men veta jä att gobben veld håva en töckenden postväksel och han velld tåga Han, I båo lave i hand för att affärn skulld gå jöning. Så han frå:ge mä om I velld föLe vä …. Jå, I förd vä’n dit, men et faruLn vare ju åt Ume på traktoraffäran I meijne då I breuke säjj att vä åller djära na. I breuke säj hä, men I sko åller säj hä na meijr.

Kall’n men ha: gjåort opp vä gobben i Ume att vä skuLt träffes opa banken hansch, å vä fann åt gobben parke:re där’n töckt hä var bäst å stå. Han la dell att hä var bara en litar bijt å gå. I sa: åt Han I båo lave att I helst sta:ne ine bi:ln, men et veLd’n våra einschammen vä gobben så I förd vä – åter igen.

Vä börd å gå. Vä ging gåode bit’n å I trådd att vä åller skult komma åss fram dell banken. Vä passe:re fleijr platsom där vä kont ha parke:re bi:ln. Hä tåo 15 mineut minscht å gobben småsprant hela vägen, å karn men breuk gå fort han å, men han kond nestan et föLe vä. I gav opp å ging i min egen takt ine ondschken.

Då vä kåm fram dell banken se:g den arme faruLn att en töck att hä jär för durt att betåLa för å parke:r ötaför banken å han veLd bespåra åss kostnen. I fick bijt mä ine tånga sko jä veta. Traktorn var et billi, å hä koste bara 12 kråon i tijma å parke:r e kwarte:r frå Rådhustårje i Ume. Jeg ha: betåLa 12 kråon åt åss å åt gobben för å schLe’epp vaL schweijtta å arj.  12 kråon!

Ja, ja, I lugne ne mä naLta å tänkt att då vä ändå våor i sta:n så kond vä ju handel naLta, för hav karn men tjöft sä en traktor så kan I vä gott samveijt förschtö:r nagar kråon jeg å. Då seg ’en åt mä att et fan vaL hä na shåpping eftersom vä nöges fåra å last fråntvekta åt traktorn ine bi:ln. Djiss vöre mötje fråntvekta hä djär åt en Zetor? FEMHUNDRASEXTEFEM tjilo! I hjört dell. I bar precis håLva mängda, 282,5 tjilo. I var lika schweijtta som I var arj ättåt.

Tri langa å knäpptösta tijmom där ätt var I äntligen heijm. Nesta ga’ang I skol åt Ume jär hä jeg som bestäm vorsch vä skoL.

Annonser

Författare: Nalta waller

I ha honne va'aL 43. I ha to ba:n som gnäppas jämt å 'n ka:r som åller jär heijm. I jär 'n språklä:rar å I töck om då I få schLappen å.

2 reaktioner till “Eudmjeukkheijt’n å schweitt’n.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s